Tragedia Górnośląska

Wykaz zmarłych w obozie „Zgoda”

P1020118

W 70. rocznicę wydania przez Krajową Radę Narodową dekretu o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów na rynku w Mysłowicach oraz Rudzie Śląskiej zapłonęło ponad 4 tysiące zniczy.

Dnia 28 lutego 1945 roku komunistyczne władze Polski wdały dokument w którym można m.in. przeczytać: Sąd grodzki orzeka postanowieniem, w którym w razie uwzględnienia wniosku [o rehabilitację], że wnioskodawca posiada pełnię praw obywatelskich i nakazuje zwolnienie jego majątku spod zajęcia, dozoru i zarządu, w razie zaś odrzucenia wniosku postanawia: umieszczenie wnioskodawcy na czas nieoznaczony w miejscu odosobnienia (obozie), poddanie go przymusowej pracy, utratę na zawsze praw publicznych oraz obywatelskich praw honorowych tudzież przepadek całego mienia. Sąd może ponadto postanowić przepadek mienia, żyjących z wnioskodawcą bliskich członków rodziny. Dekret prezentował założenia narodowościowej polityki władz, która dotknęła tysiące mieszkańców Górnego Śląska.

Dziś wieczorem na rynku w Mysłowicach zapłonęło 2281 zniczy, a na placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej 1855 – dokładnie tyle wynosi potwierdzona liczba ofiar mysłowickiego obozu Rosengarten oraz świętochłowickiej Zgody. – Każdą z tych osób chcemy dziś przywołać z imienia i nazwiska – mówił w mysłowicach Jerzy Gorzelik, przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska.

W Mysłowicach hołd ofiarom złożyli m.in. przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska Jerzy Gorzelik, europoseł Marek Plura, prof. Zbigniew Kadłubek, dr Tomasz Słupik, Jerzy Ciurlok ze Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, poseł Piotr Chmielowski oraz Mirella Dąbek ze Ślonskiej Ferajny. W Rudzie Śląskiej wiceprezydent miasta Michał Pierończyk, dr Małgorzata Myśliwiec z UŚ, Monika Kassner z zarządu RAŚ, przewodniczący koła RAŚ Ruda Śląska Roman Kubica oraz Marian Makula.

Ruch Autonomii Śląska pragnie złożyć serdeczne podziękowania ksiedzu Adamowi Malinie, proboszczowi parafi ewangelicko-augsburskiej w Katowicach Szopienicach oraz katowickiemu oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej za udstępnienie list ofiar obozów.

Posted in Bez kategorii.