Tacyty Chorzów 2014

Dnia 26 czerwca 2014 po raz kolejny rozdano statuetki „Górnośląskiego Tacyta”. Nagroda, której patronuje wybitny, górnośląski historiograf ks. Augustin Weltzel, przyznana została jak zwykle w dwóch kategoriach: badacz i popularyzator. W pierwszej złożona z naukowców z opolskiej i katowickiej części Górnego Śląska kapituła uhonorowała dra Grzegorza Bębnika z Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach za książkę „Wrzesień 1939 r. w Katowicach”. W drugiej, za całokształt dokonań, wyróżniony został Alojzy Lysko – autor m.in. poruszających publikacji poświęconych losom Górnoślązaków wcielonych do Wehrmachtu.

tacyty_2014

 

Dokonania laureatów przedstawili laudatorzy – profesorowie Ryszard Kaczmarek oraz Marek Szczepański.

Uroczystość odbyła się w niezwykłym wnętrzu dawnego magazynu ciekłego powietrza (dziś klub Tlenownia) kompleksu Sztygarka w Chorzowie. Poprzedziło ją wyjście na unikatową, żelbetową wieżę szybu Prezydent w towarzystwie występującego w roli przewodnika dra Henryka Mercika, miejskiego konserwatora zabytków, a zarazem wiceprzewodniczącego RAŚ. Po laudacjach i wystąpieniach laureatów zgodnie z kilkuletnią tradycją odbyła się dyskusja panelowa. Uczestnicy zastanawiali się nad tym, czy opowiadanie historii może być na Górnym Śląsku niebezpieczne. Nie zabrakło odniesień do sporów o obronę katowickiej wieży spadochronowej oraz o wystawę w Muzeum Śląskim.

Dziękujemy laureatom, laudatorom, właścicielom kompleksu Sztygarka, malarzom intuicyjnym z Grupy 18 Obsydian, którzy wystawili swoje prace, i wszystkim uczestnikom spotkania.