Tacyty 2017

Tacyty rozdane Szczepan Twardoch i prof Halina Dudała.Nagroda imienia księdza Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt”  przyznawana badaczom i popularyzatorom historii Górnego Śląska. Patronem jest XIX–wieczny historyk, pionier górnośląskiej historiografii, ks. Augustin Weltzel, tworkowski proboszcz, nazywany „Górnośląskim Tacytem”. Nagrodę ustanowił Ruch Autonomii Śląska.

Posted in Bez kategorii.