Tacyty Katowice 2012 r.

Zapraszamy na uroczystość wręczenia Nagrody im. ks. Augustina Weltzla
„Górnośląski Tacyt”, przyznawanej w kategoriach „badacz historii” i
„popularyzator historii”.

Uroczystość odbędzie się 24 maja o godzinie 18.00 w auli im. Kazimierza
Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach, przy ul. Bankowej 11.

W programie przewidziano także dyskusję panelową na temat „Podziały,
powrót czy przyłączenie – Górny Śląsk w 1922 roku”.

„Górnośląski Tacyt” to nagroda ustanowiona przez Ruch Autonomii Śląska
w roku 2007 w celu uhonorowania wysiłków badaczy i popularyzatorów
historii regionu. Laureatów wyłania kapituła złożona z naukowców
zajmujących się górnośląską problematyką. Patronem nagrody jest pionier
górnośląskiej historiografii, ks. Augustin Weltzel (1817-1897), nazywany
przez współczesnych „górnośląskim Tacytem”. Publikacje Weltzla to
przykład naukowej rzetelności i braku narodowych uprzedzeń, które miały
w poważnym stopniu zaważyć na późniejszym dziejopisarstwie dotyczącym

regionu.

Tacyty Chorzów 2011

Tacyty Chorzów 2014