Szczyt klimatyczny w 2018 na Górnym Śląsku

Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta Chorzowa przegłosowano uchwałę wspierającą Katowice w staraniach o przyznanie organizacji szczytu klimatycznego na Górnym Śląsku.Niestety nie wszyscy radni poparli ten pomysł organizacja szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach nie odpowiada dwójce radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Jak czytamy w oświadczeniu przygotowanym przez radnych Ruchu Autonomii Śląska ” Rada Miasta Chorzowa zwraca się do Prezesa Rady Ministrów
z wnioskiem o organizację szczytu klimatycznego ONZ w 2018 roku
w Katowicach.
Szczyt COP jest wydarzeniem skupiającym kilka tysięcy gości
z kilkudziesięciu państw świata. Międzynarodowe konferencje odbywające się dotychczas głównie w Warszawie, umożliwiły temu miastu zbudowanie wizerunku silnego europejskiego centrum konferencyjnego…
Możliwość organizacji szczytu klimatycznego ONZ na terenie województwa śląskiego traktujemy jako szansę na promocję lokalnych przestrzeni konferencyjnych oraz zaprezentowanie na arenie międzynarodowej regionu
w trakcie transformacji z tradycyjnej gospodarki opartej na węglu do nowoczesnej, w której węgiel jest jednym z elementów wspierających rozwój ekonomiczny
w zrównoważony sposób.
Organizacja szczytu klimatycznego COP24 w centrum tak zurbanizowanego obszaru jakim jest Województwo Śląskie pomoże zmienić wizerunek regionu, kojarzonego wciąż z negatywnymi aspektami tradycyjnych gałęzi przemysłu. Konferencja pozwoli na pokazanie nowoczesnego górnictwa w Polsce jako uzupełnienia dla rozwiniętej gospodarki opartej o dostępne surowce, wpłynie także pozytywnie na zmianę postrzegania węgla na arenie ONZ.
Rada Miasta Chorzowa wyraża wsparcie dla pomysłu organizacji szczytu klimatycznego w Katowicach we współpracy z pozostałymi miastami regionu”

Posted in Bez kategorii.