Rondo ” Klimzowiec” na Klimzowcu ?

Pismo radnych Ruchu Autonomii Śląska w Chorzowie do Prezydenta Miasta Pana Andrzeja Kotali.

Prezydent Miasta Chorzów

Andrzej Kotala

Chorzowskie koło Ruchu Autonomii Śląska zwraca się do Pana Prezydenta Chorzowa z wnioskiem o rozpatrzenie propozycji nadania nazwy rondu zlokalizowanemu przy skrzyżowaniu ulic Gałeczki, Górniczej, al. Wojska  Polskiego. Proponujemy nazwę  „ Klimzowiec „ , nazwa nawiązuje do historycznego nazewnictwa  stosowanego dla tej części Chorzowa. Klimzowiec jest  potocznie używany  do dnia dzisiejszego  przez mieszkańców. Upamiętnienie tej nazwy poprzez nadanie nazwy rondu w tej lokalizacji  jest naszym zdaniem jak najbardziej uzasadnione.

Krzysztof Szulc

Izabela Nowak

Posted in Bez kategorii.