RAŚ w Radzie Miasta

J.T Jak ocenia Pan ocenia obecność RAŚ w Radzie Miasta Chorzowa w kontekście  tych już prawie dwóch lat obecnej kadencji. Chodzi o współpracę z władzami miasta i innymi ugrupowaniami zasiadającymi w Radzie ?

K.Sz Realizacja naszego programu wyborczego bo pewnie o to Panu chodzi jest ściśle związana z tym jak wygląda współpraca naszego stowarzyszenia z Prezydentem miasta. Mogę powiedzieć, że układa się dobrze, w zasadzie  od  momentu przejęcia władzy w 2010 roku. W tym czasie udało nam się zrealizować kilka projektów związanych z promowaniem „ Godki” i edukacji regionalnej wystarczy wymienić akcję Godomy po Ślonsku , wpisy na witaczach po śląsku czy ostatnio Super Hanysa. Prezydent rozumie i wspiera nasze działania bo sam jest Ślązakiem co więcej  swobodnie posługuje się naszym językiem. Zależało by nam na tym by wszystkie ugrupowania zasiadające w chorzowskiej Radzie Miasta rozumiały nasze działania bo nie są one w nikogo  wymierzone . Niestety opcja rządząca w tej chwili w Polsce jest wyraźnie wrogo nastawiona do wszystkiego co wiąże się ze śląskością. Przeszkadzają im witacze po śląsku, Ślonsko Godka a nawet to jaki  flagi są wywieszanie w dniu ślonski fany   na ulicy Wolności . Ostatnio dowiedziałem się, że w Polsce jest tylko jedno święto flagi 2 maja i wtedy należy wywieszać flagi oczywiści biało czerwone.

J.T Może Pan coś więcej powiedzieć o realizacji programu wyborczego chorzowskiego RAŚ?

K.Sz  Planujemy realizować nasze postulaty z programu wyborczego zresztą programy wszystkich ugrupowań zasiadających w Radzie w większości są zbieżne. Trudno by ktoś zakwestionował potrzebę zwiększania bezpieczeństwa w mieście czy inwestowanie w rozwój czy modernizację infrastruktury. Te sprawy są na bieżąco realizowane co zresztą widać bo Chorzów nam się zmienia i moim zdaniem zmienia się na lepsze. W najbliższym czasie może okazać się, że ruszy wydobycie w byłej kopalni „Prezydent” co w znaczący sposób pomoże w zmniejszeniu bezrobocia w mieście. Wiemy, że firma Alstom zwiększa produkcje i wygrywa kolejne przetargi więc sytuacja na rynku pracy się stabilizuje a mamy nadzieję na pojawienie się kolejnych inwestorów.

J.T Co może Pan powiedzieć na temat bieżącej działalności koła?

K.Sz Wśród członków naszego koła pojawiają się różne pomysły, ostatnio padła propozycja stworzenia na terenach poprzemysłowych przy Hucie Kościuszko profesjonalnego toru do wyścigów aut terenowych. Sprawdzaliśmy nigdzie w naszej okolicy  nie ma takiego toru a utworzenie go na tym terenie wiązało by się tylko z uporządkowaniem terenu. Leży nam na sercu los chorzowskich zabytków rzeźni hajduckiego ratusza. Cieszymy się, że muzeum hutnictwa zaczyna żyć. Chcemy też by miasto włączyło się w program ograniczana niskiej emisji w ramach programu operacyjnego dla województwa śląskiego np. poprzez wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych. Aktywnie też członkowie naszego koła biorą udział w planowaniu budżetu obywatelskiego.

J.T W Chorzowie przed rokiem 2014 RAŚ nie miał swoich przedstawicieli w Radzie Miasta jak Państwo odnajdujecie się w roli Radnych.

K.Sz Razem z koleżanką pracujemy w  Komisjach i obydwoje zasiadamy w Radach społecznych naszych chorzowskich szpitali. Można powiedzieć dostrzegamy teraz problemy, o których jako mieszkańcy nie wiedzieliśmy. Część z tych spraw ciągnie się przez lata i nie ma łatwych ani prostych rozwiązań. W Komisji w której jestem przewodniczącym udało nam się doprowadzić do podpisania umowy z rzeczoznawcą . Zajmuje się on oceną materiałów spalanych w domowych paleniskach co może wpłynąć znacząco na ograniczenie spalania śmieci. Ostatnio zajmujemy się włączeniem chorzowskiego systemu monitoringu do sieci KZK GOP. Zdajemy sobie jednak sprawę, ż e wiele problemów jest jeszcze do rozwiązania. Póki co wg opinii ministerstwa finansów z roku 2015 w latach 2014- 2020  Polska wpłaci do unijnego budżetu 29,8 mld euro, a otrzyma z niego 105,8 mld euro. Tyle tylko, że rok 2020 jest coraz bliżej i jakoś na razie nikt nie zastanawia się co będzie dalej. Sprawa ta dotyczy przede wszystkim samorządów, które będą musiały utrzymywać inwestycje realizowane przez Unijne finansowanie.

J.T Jak wygląda współpraca z Prezydentem Chorzowa Andrzejem Kotalą ? Czy realne jest wybudowanie stadionu przed rokiem 2020 kiedy to chorzowski Ruch obchodzić będzie 100 lecie ?

K.Sz Zobowiązanie Prezydenta jeszcze z poprzedniej kadencji dotyczące budowy stadionu temat, który mnie osobiście bardzo interesuje. Tutaj na co zresztą zwracałem uwagę Panu Prezydentowi jest problem z komunikacją . My jako Radni mamy wiedzę, że sprawy toczą się w dobrym kierunku, według zapewnień władz miasta. Jednak kibice na stadionie w trakcie meczu zwracają mi uwagę na zbyt mało informacji  lub szum informacyjny, z którego trudno wyodrębnić informacje prawdziwe. Niepokojący jest też wysoki deficyt budżetowy jednak są instytucje takie jak RIO czy  też tzw. ustawa ministra Rostowskiego, które to stoją na straży finansów samorządu a konkretnie wysokości deficytu. Według mojej wiedzy nie było zastrzeżeń co do  założeń budżetowych naszego miasta.

Działania na przyszłość z naszej strony i mam nadzieje przy udziale władz miasta, sytuacja w Radzie jest taka, że RAŚ nie ma przedstawiciela we władzy wykonawczej  nie może też mieć klubu Radnych. Jednak mimo to udaje nam się planować kolejne działania na następne lata dlatego też pierwszy rok naszej bytności w  Radzie i naszej współpracy z Panem Prezydentem oceniam pozytywnie z nadzieją, że kolejne będą podobne a może i lepsze.

Jacek Tomaszewski

Krzysztof Szulc