RAŚ w Radzie Miasta Chorzów

th

RAŚ w Radzie Miasta Chorzów
Minęło pierwsze półrocze 2015 r. Postanowiliśmy więc podsumować dotychczasowe działania dwojga przedstawicieli Ruchu Autonomii Śląska zasiadających – od listopada ub.r. – w Radzie Miasta Chorzów – Izabeli Nowak i Krzysztofa Szulca. Prócz aktywnego udziału w pracach Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa, Kultury i Sportu oraz Edukacji, radni RAŚ złożyli 11 interpelacji. Dzięki ich inicjatywie Rada Miasta podjęła uchwałę upamiętniającą ofiary Tragedii Górnośląskiej w 70-tą rocznicę tamtych wydarzeń. Niewątpliwym sukcesem zakończył się też wieloletni lobbing u przedstawicieli władz miasta,który doprowadził do ustawienia dwujęzycznych tablic na rogatkach miasta, tzw. „witaczy”, które po polsku i śląsku witają i żegnają podróżnych. Ta inicjatywa jest szczególnie cenna z uwagi na działania zmierzające do rewitalizacji śląskiej mowy.
W następnym okresie radni RAŚ chcą skupić się na kolejnych punktach programu wyborczego tj. instalacji punktów dostępowych do Internetu, tzw. hot-spotów, na terenie chorzowskich parków – Park na Górze Redena i Parku Róż, oświetlenia boiska szkolnego przy szkole nr. 37 a także pomyśle innej kandydatki RAŚ w wyborach do Rady Miasta, Ireny Niemczykowskiej, utworzenia na poprzemysłowych terenach Huty Kościuszko toru wyścigowego dla quadów, motocykli i i samochodów terenowych. Byłby to pierwszy tego rodzaju tak duży tor na terenie naszego województwa.
Kolejne raporty radnych RAŚ w Radzie Miasta Chorzów publikowane będą z 6-miesięczną częstotliwością.

Tutaj można znaleźć szczegóły.

Posted in Bez kategorii.