Protest hutników z Huty Batory.

Dziwne i sprzeczne informacje napływają do nas w sprawie Huty Batory. Oto zarząd Alchemii informuje że Huta Batory to ważny zakład, zarząd ceni fachowość swoich pracowników zamierza rozwijać produkcję itd itd…. A w jaki sposób chce to osiągnąć ? Poprzez zwolnienie 124 pracowników i zamknięcie wydziału stalowni. Każdy, kto ma jakieś pojęcie o tym zakładzie wie, że proces technologiczny rozpoczyna się na stalowni, która produkuje wlewki, a kończy na wydziale walcowni rur gdzie z wlewków odkuwa się rury. Jeżeli zatem stalownia zostanie zlikwidowana huta będzie musiała wlewki kupować, mimo że stalownia jest pod „nosem razem z wykwalifikowaną kadrą „!!!. Mamy nadzieję, że rozsądek weźmie górę nad emocjami i zarząd nie będzie chciał udowodnić swojej dominującej pozycji w tym konflikcie.
Wiele jednak wskazuje na to, że przestaje liczyć się rachunek ekonomiczny tylko ktoś tu ewidentnie chce udowodnić że „robol” ma robić i się nie odzywać a najlepiej jakby jeszcze pracował za przysłowiową miskę ryżu ale hola hola to już było tyle, że dawno temu.
Dziwna też wydaję się całkowita cisza medialna. Gdyby nie miejscowe media o sprawie w ogóle nie byłoby mowy. Nie możemy pozwolić na to, by pracownicy zostali sami sobie i jeszcze raz z tego miejsca apelujemy o podjęcie rozmów z załogą Huty Batory.