Pamiętaj o Chorzowie

Pamiętaj o Chorzowie

Co nas wszystkich wiąże z miejscem urodzenia? Jak zapamiętujemy nasze rodzinne miasto? Czy chcemy się rozwijać i jednocześnie wzbogacać nasz Chorzów? Młodzi ludzie kończą szkoły i po maturze rozjeżdżają się po całym świecie. Czy chcą i mają powód by wracać do naszego miasta? My chcemy aby młodzi mieszkańcy po skończeniu studiów wracali do nas, myśleli o naszym mieście jako o miejscu , w którym można się rozwijać, mieszkać, zakładać rodziny. Jesteśmy przekonani, że Chorzów jest takim miejscem. To tutaj właśnie rozwijał się przemysł i to właśnie nasze miasto jeszcze nie tak dawno było największym miastem regionu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to młodzi ludzie, którzy dzisiaj kończą średnie szkoły będą decydować o obliczu miasta w najbliższej przyszłości. Jak możemy zachęcić do powrotu do rodzinnego miasta ukształtowanych już ludzi?

Nasze możliwości są ograniczone ale chcemy coś zrobić, może na razie w sposób symboliczny, ale chcemy działać.

Wspólnie z Panią Ireną Niemczykowską postanowiliśmy rozpocząć akcję „ Pamiętaj o Chorzowie”. Chcemy naszych chorzowskich Abiturientów, którzy po maturze rozjeżdżają się po świecie, obdarować koszulkami z herbem naszego miasta i z hasłem „ Pamiętaj o Chorzowie”.

Wstępnie, w tym roku koszulki dostaną wybrani Abiturienci, jednak chcemy naszą akcję rozwijać. Jeśli nasze możliwości finansowe pozwolą będziemy chcieli w najbliższej przyszłości dać taki prezent wszystkim maturzystom z

naszego Chorzowa.

TRESKA