Strona główna

Aktualności

Mikołaj z chorzowskim RAŚ

Przedstawiciele chorzowskiego koła Ruchu Autonomii Śląska w osobach Przewodniczącego Michała Kiołbasy, Krzysztofa Szulca oraz Marcelego Wawrzynka odwiedzili miejskie przedszkole z czego niyzło uciecha mieli Bajtle yło miło mikołajkowo i po ślonsku !

Tchórzewski ” dziś na Śląsku nic nie ma” kolejny ekspert.

Oświadczenie Śląskiej Partii Regionalnej w rejestracji w/s słów ministra Krzysztofa Tchórzewskiego

Minister ruga samorząd

Podczas wizyty na Górnym Śląsku z okazji uroczystości barbórkowych kierujący Ministerstwem Energii w rządzie pani premier Beaty Szydło Krzysztof Tchórzewski oskarżył samorządy o prowadzenie antygórniczej polityki. Miałaby ona polegać na przyjmowaniu planów zagospodarowania przestrzennego, w których pod zabudowę mieszkaniową przeznaczono tereny, gdzie możliwe jest wydobycie węgla. Minister Tchórzewski zaatakował całą społeczność naszego regionu, wytykając nam, że za sprawą naszego przyzwolenia „dziś nic na Śląsku nie ma” – jakby to nie kolejne rządy, lecz uczciwie pracujący mieszkańcy Górnego Śląska, odpowiadali za jego dewastację. W słowach tych skupiła się cała arogancja władz centralnych, odczuwana przez Górnoślązaków od dziesięcioleci.

Nie dla rabunkowej eksploatacji!

Przedstawiciel rządu w Warszawie dał jasno do zrozumienia, że nasz region postrzegany jest wciąż jako zaplecze surowcowe państwa, wewnętrzna kolonia, przewidziana do bezwzględnej eksploatacji. Wiemy z doświadczenia, jakie są koszty takiej polityki – ponosimy je bowiem od dawna tu, na miejscu, podczas gdy zyski przez dekady transferowane były do centrali. Rabunkowa gospodarka prowadzona przez władze centralne na Górnym Śląsku, ponoszącym ogromne ofiary na rzecz modernizacji innych regionów, pozostawiła trwałe rany. Ogromnym społecznym wysiłkiem staramy się przezwyciężać jej skutki, korzystając z namiastki samorządności, jaką zapewnia nam polskie prawo. Dziś minister Tchórzewski ma
czelność besztać nas, dając do zrozumienia, że nasza rola w Rzeczypospolitej polegać ma na wykonywaniu dyrektyw z Warszawy.

ŚPR przedstawi alternatywę dla „warszawskiej gospodarki”

Minister energii żąda dziś od śląskich samorządowców wskazania miejsca pod budowę dwóch nowych kopalni węgla kamiennego. Jak twierdzi, zobowiązał się w Brukseli do utrzymania obecnego poziomu wydobycia do roku 2050 i „wyjdzie na głupka” jeśli słowa nie dotrzyma. Jego reputacja, jakże wątpliwa wobec prezentowanej wobec mieszkańców Górnego Śląska buty, ma być dla nas przedmiotem większej troski niż jakość życia w naszym regionie. A jakość ta zależy od możliwości samodzielnego kreowania planów rozwoju i ich realizacji przez reprezentację regionalnej społeczności. Śląska Partia Regionalna weźmie na siebie odpowiedzialność zdefiniowania na nowo kierunków i celów rozwoju. Przedstawimy je pod dyskusję mieszkańcom regionu, bowiem – jak jasno wskazuje postawa ministra warszawskiego rządu – jedynie mobilizacja naszej regionalnej społeczności wyrwać może Górny Śląsk z zaklętego kręgu kolonialnej zależności.
Z upoważnienia Komitetu Założycielskiego Śląskiej Partii Regionalnej
Henryk Mercik

RAŚ chorzowski promuje Śląskich noblistów

Chorzowskie koło Ruchu Autonomii Śląska przygotowało prezent świąteczny dla chorzowskich szkół średnich. Państwo nie wspiera edukacji regionalnej więc to my przypominamy uczniom szkół o noblistach , którzy urodzili się na Śląsku. Jeden z nich Kurt Alder urodzony w Królewskiej Hucie / Chorzowie nie przedarł się niestety do podręczników szkolnych a szkoda. Urodzony 1902 roku w ówczesnej Królewskiej Hucie, pochodził z rodziny o chłopskich korzeniach. 1908 roku rozpoczął edukację w Królewskiej Hucie,  po zdaniu matury rozpoczął studia na studia na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie . Naukę kontynuował na Uniwersytecie Chrystiana Albrechta, gdzie spotkał Otto Dielsa. Pod jego kierunkiem ukończył  pracę doktorską  pod tytułem ” O przyczynie i przebiegu reakcji estru kwasu azodikarboksylowego”, którą obronił 24 lipca 1926 r. Kurt Alder na stałe dołączył do zespołu Dielsa i kontynuował swoją pracę naukową. W roku 1950 otrzymał wraz Ottonem Dielsem nagrodę Nobla za odkrycie syntezy dienowej. Był sygnatariuszem  ” manifestu z Lindau” wzywającego do zakazu używania broni atomowej. 1979 na jego cześć nazwano jeden z kraterów na księżycu, natomiast w roku 2006 krater towarzyszący nazwano Adler E . Człowiek urodzony w Królewskiej Hucie znany na całym świecie a mieszkańcy Chorzowa nie wiedza o nim nic lub prawie nic.

Banery o wymiarach 100/70 zostały sfinansowane przez członków chorzowskiego koła RAŚ.

Śląska Partia Regionalna

W siedzibie Ruchu Autonomii Śląska w Chorzowie odbyło się spotkanie programowe Śląskiej Partii Regionalnej.

To było owocne popołudnie. Ucinamy wszelkie pomówienia i spekulacje na temat końca #ŚPR. Dziś członkowie założyciele, z #RAŚ i innych górnośląskich stowarzyszeń, którzy zdecydowali o kontynuowaniu projektu, rozpoczęli prace nad programem partii. Do udziału w jego tworzeniu zaprosili wybitnych politologów, socjologów i ludzi nauki z regionu.
Mieliśmy przyjemność pracować razem z panią dr hab. Małgorzatą Myśliwiec, której serdecznie dziękujemy za kilka godzin wytężonej pracy na rzecz Śląska i Ślązaków. Wkrótce kolejne spotkania robocze, a także spotkanie otwarte, o którym poinformujemy niebawem.

Dołącz do nas na Facebooku