Strona główna

Aktualności

Autonomia Śląska

Po zamachu majowym z 1926 r. rząd centralny rozpoczął próby demontażu śląskiej samorządności. Do zadania tego wyznaczono wojewodę Michała Grażyńskiego. Przysłany w teczce Małopolanin z trudem realizował powierzone mu zadanie. Aż do 1935 roku w Sejmie Śląskim utrzymywała dominującą pozycję górnośląska chadecja z Korfantym i Wolnym na czele, która w regionie stawiała silny opór wobec dyktatury piłsudczykowskiej. Apogeum polityki unifikacji nastąpiło wraz z uchwaleniem konstytucji kwietniowej. Ta uchyliła przepis art. 44 Statutu Organicznego głoszący, że ograniczenie bądź też likwidacja autonomii nie może nastąpić bez zgody Sejmu Śląskiego. Mimo tak rażącego pogwałcenia prawa, sanatorzy nie zdecydowali się formalnie znieść autonomii. Po zmienieniu ordynacji wyborczej we wrześniu 1935 opanowali ostatecznie regionalny parlament.
O tym, jakie emocje wśród Ślązaków wzbudzały zakusy polskich nacjonalistów, świadczy jedna z wypowiedzi Marszałka Sejmu Śląskiego, Konstantego Wolnego.
Uważam, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, gdyby dla celów agitacyjnych, dla blagi, dał Śląskowi Statut autonomiczny (czyt. autonomię), to byłby się jako ustawodawca sprostytuował. (Brawa!) Sprostytuował byłby się przez to także Rząd Rzeczypospolite j Polskiej. Jeżeli żądałem postanowienia zawartego w artykule 44, to właśnie z tego powodu, że byłem zastępcą Komisarza Plebiscytowego i nie chciałem, aby w przyszłości powstały niejasności i ażeby mógł ktoś zarzucić, żeśmy pracowali dla blagi, dla celów agitacyjnych, w zamiarze usunięcia tego, co dano, gdy cel będzie osiągnięty. To tylko chciałem powiedzieć w interesie prawdy. (Sprawozdanie stenograficzne z 46. posiedzenia III. Sejmu Śląskiego z dnia 15 stycznia 1935 r.)

Rondo ” Klimzowiec” na Klimzowcu ?

Pismo radnych Ruchu Autonomii Śląska w Chorzowie do Prezydenta Miasta Pana Andrzeja Kotali.

Prezydent Miasta Chorzów

Andrzej Kotala

Chorzowskie koło Ruchu Autonomii Śląska zwraca się do Pana Prezydenta Chorzowa z wnioskiem o rozpatrzenie propozycji nadania nazwy rondu zlokalizowanemu przy skrzyżowaniu ulic Gałeczki, Górniczej, al. Wojska  Polskiego. Proponujemy nazwę  „ Klimzowiec „ , nazwa nawiązuje do historycznego nazewnictwa  stosowanego dla tej części Chorzowa. Klimzowiec jest  potocznie używany  do dnia dzisiejszego  przez mieszkańców. Upamiętnienie tej nazwy poprzez nadanie nazwy rondu w tej lokalizacji  jest naszym zdaniem jak najbardziej uzasadnione.

Krzysztof Szulc

Izabela Nowak

1 % w Chorzowie.

 

Zostaw swój 1 % w Chorzowie.
Wszystkim nam zależy by jak największa cześć podatku pozostawała w naszym mieście . Teraz również Ty masz na to wpływ przekaż przy wypisywaniu PIt-u 1 % podatku dla organizacji z terenu Chorzowa.

KRS: 0000007377
Śląska Fundacja Pomoc Niepełnosprawnym im. Grzegorza Zymanka
ul. Wolności 98

Krs:0000174486 z dopiskiem Jagoda Labus
FUNDACJA ANNY DYMNEJ „MIMO WSZYSTKO” – Jagoda Labus
nr rach: 65 1090 1665 0000 0001 0373 7343

Krs:0000270809 z dopiskiem Chrzanowski, 3385
FUNDACJA AVALON
nr rach: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

Krs:0000247448
CENTRUM USKRZYDLIJ DZIECIAKI.PL
Nr rach: 25 1050 1243 1000 0023 0213 7175

Krs: 0000001895 z dopiskiem Koło Chorzowskie
TOWARZYSTWO SPOŁECZNO KULTURALNE NIEMCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
nr rach: 15 1050 1328 1000 0004 0002 8627

Krs:0000012847
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI
Nr rach: 30105012431000001000002780

Krs:0000015960
STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ „HOSPICJUM” W CHORZOWIE
Nr rach: 43105012431000002321986446

Krs:0000018926
REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM
Nr rach: 27105012431000001000101483

Krs:0000019371
STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY
Nr rach: 48109020240000000534019904

Krs:0000019686
PARAFIALNY KLUB SPORTOWY „JÓZEFKA”
Nr rach: 37102023680000210201649912

Krs:0000025586
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SŁOWAKA W CHORZOWIE
Nr rach: 81105012431000002206969467

Krs:0000082654
STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORZOWSKIEGO CENTRUM PEDIATRII I ONKOLOGII DR. EDWARDA HANKEGO „SERCE DLA DZIECKA”
Nr rach: 80109020240000000534018843

Krs:0000097403
CHORZOWSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE „FENIKS”
Nr rach: 96105012431000009075742024

Krs:0000135974
CHORZOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY „SERCE”
Nr rach: 45105012431000002344638529

Krs:0000152879
FUNDACJA PROVENTUS
Nr rach: 65154011282001700235160002

Krs:0000153876
KLUB SPORTOWY „STADION ŚLĄSKI”
Nr rach: 67249000050000460081760326

Krs:0000163689
STOWARZYSZENIE „NIE MA GŁUPICH”
Nr rach: 18105012141000000701567901

Krs:0000182621
CHORZOWSKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE „POMOCNA DŁOŃ”
Nr rach: 45116022020000000146210519

Krs:0000198194
FUNDACJA NASZ ŚLĄSK IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA
Nr rach: 75105012141000002280793320

Krs:0000285182
„FUNDACJA S.O.S. DLA ZWIERZĄT”
Nr rach: 93156000132367056920790001

Krs:0000297625
„PRO LOQUELA SILESIANA” TOWARZYSTWO KULTYWOWANIA I PROMOWANIA ŚLĄSKIEJ MOWY
Nr rach: 35213000042001044613560001

Krs:0000340997
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W CHORZOWIE
Nr rach: 25105012431000002334944515

Krs:0000346319
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „RUCH” CHORZÓW
Nr rach: 57105012431000009071555818

Krs: 0000273051
CHORĄGIEW ŚLĄSKA HUFIEC CHORZÓW

Krs: 0000245554
INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH
z dopiskiem: ZOO W CHORZOWIE (w rubryce „cel szczegółowy”)

Krs: 0000154454
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE ODDZIAŁ W CHORZOWIE
z dopiskiem: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie

Dołącz do nas na Facebooku