Strona główna

Aktualności

2015 już chnet bydzie !!!

ognik

Niych na codziyn i łod świynta, gymba bydzie uśmiychniynto.
Niych tyż zdrowie bydzie tyngie i kasiory wom przibydzie.
Niychaj łaski płynom z nieba, tela, wiela wom potrzeba.
Do Siego 2015 Roku życzy Ruch Autonomii Śląska koło Chorzów.

3.Sesja Rady Miasta Chorzów.

2014-05-01 15.51.28

Zaprzysiężony zostaje ostatni radny (WdCH) nieobecny na pierwszych dwóch sesjach.

Z ważniejszych uchwał:

Podjęto decyzję o podwyższeniu dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki do 400 zł przy jednoczesnym założeniu, że opłaty pobierane od rodziców nie będą wyższe niż 350 zł. Dofinansowanie dotyczy dzieci mieszkające w Chorzowie.

Podjęto uchwałę dotyczącą dyżurów aptek na terenie naszego miasta.

Podjęto uchwałę dotyczącą realizacji przez chorzowski PUP projektu „Junior” w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podjęto uchwałę dotyczącą realizacji projektu „Lepszy start – lepsze życie”, który realizowany będzie w partnerstwie z Miastem Chorzów – partnerami projektu będą Szkoły Podstawowe nr 29, 24.

Podjęto uchwałę o nabyciu przez miasto 12\32 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Truchana 32.Miasto jest już właścicielem 20\32.

Przewodniczącym komisji praworządności i bezpieczeństwa został wybrany Krzysztof Szulc ( RAŚ ).

W obecnej chwili koalicja PO i PiS ma 15 radnych (większość w RM). WdCH 8 radnych. RAŚ 2 radnych.

Jacek Nowak z PiS jest Przewodniczący RM.

Sytuacja w Komisjach stałych przedstawia się następująco:

Platforma Obywatelska ma przewodniczących w 6 komisjach.

WdCH ma przewodniczącego w 1 komisji.

RAŚ ma przewodniczącego w 1 komisji.

Dziękujemy 🙂

Serdecznie dziękujemy za wszystkie życzenia świąteczne, które do nas spływają. Najprzyjemniejsze są te otrzymywane od najmłodszych mieszkańców Chorzowa. Kolejny raz udało nam się umilić ten przed świąteczny i świąteczny czas upominkami 🙂  Cieszy to nas tym bardziej, że coraz częściej dzieci przedkładają nad słodycze coś praktycznego i życzą sobie na przykład książkę o Hanusiku  🙂  Choć trzeba przyznać że słodyczy też nie brakowało! Pamiyntejcie bajtle 24 grudnia przichodzi do Wos DZIECIONTKO i pojawio się wroz z piyrszom gwiadzkom a niy jakiś cerwony chop z biołom brodom z firmy, kero produkuje przesłodzony napój niby „orzeźwiający” 😀

Dołącz do nas na Facebooku