Strona główna

Aktualności

Interpelacje naszego Radnego

  1. W związku z coraz częściej pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi przebudowy ulic Wolności i Dąbrowskiego, zwracam się z zapytaniem czy istnieje możliwość przekazania pełnej informacji zainteresowanym mieszkańcom tej części miasta, nie tylko za pośrednictwem internetu. Czy odpowiedni wydział Urzędu Miasta może przekazać, koniecznie w formie pisemnej, informacje jak mają być etapowane prace czyli, które odcinki ulic i kiedy będą wyłączone z ruchu, jak ma wyglądać dojazd do izby przyjęć szpitala, jak planowana jest zmiana organizacji ruchu. Przekazanie tych informacji na pewno ułatwi codzienne życie mieszkańcom, którzy w obecnej chwili są zdezorientowani. Dobrym rozwiązaniem było by dostarczenie w/w informacji bezpośrednio do skrzynek pocztowych  .
  2. Chciałem się dowiedzieć czy i w jaki sposób są kontrolowane sklepiki szkolne pod kątem sprzedawanego asortymentu, w większości składającego się ze słodyczy? Druga sprawa to kwestia automatów ze słodyczami i napojami znajdującymi się również w szkołach. Jak te obie kwestie mają się do siebie w dobie uświadamiania społeczeństwa o zdrowym odżywianiu i uczenia najmłodszych zdrowych nawyków żywieniowych? Co możemy zrobić, żeby wyeliminować sprzedaż słodyczy w szkołach i mieć kontrolę nad tym, co jedzą nasze dzieci podczas pobytu w szkole?

Krzysztof Szulc

Konto chorzowskiego koła RAŚ

Osoby, które zechciałyby wesprzeć działalność chorzowskiego koła RAŚ informujemy o numerze subkonta naszego koła.

51 1750 0012 0000 0000 2731 6034

Chorzów ul Powstańców 70/3

tytuł : wsparcie działalności chorzowskiego koła Ruchu Autonomii Śląska

Serdecznie dziękujemy.

10483065_735283046533505_1877535731_o

Nowy termin sprawozdawczo – wyborczego Walnego Zebrania Członków Koła

Na podstawie Uchwały RN 5/2015 Rady Naczelnej Ruchu Autonomii Śląska z dnia 19 marca 2015 roku, przeprowadzone zostanie sprawozdawczo –  wyborcze Walne Zebranie Koła Chorzów, które odbędzie się dnia w dniu 14 maja 2015 roku o godzinie 18:00 w siedzibie koła.

Czynne i bierne prawo wyborcze będzie przysługiwało członkom spełniającym wymogi § 23 Statutu Ruchu Autonomii Śląska przy czym przy pozycji e) § 23 będzie obowiązywał stan na dzień 11 maja 2015 roku.

Załącznikiem niniejszego pisma jest porządek Walnego Zebrania Koła.

                                                                                                                  Mariusz Wons

                                                                                                             Przewodniczący Koła

Porządek Walnego Zebrania Koła – 14.05.2015

Zwołanie Walnego Zebrania Koła 14.05.2015

 

Dołącz do nas na Facebooku