Strona główna

Aktualności

Korowód Trzech Króli

dzieci

Korowód Trzech Króli organizowany przez parafię NSPJ miał tym razem także  śląskie akcenty. Z inicjatywy ks. proboszcza Andrzeja Cubera a także przy wsparciu Radnych Ruchu Autonomii Śląska w Chorzowie, udało się zaprezentować w korowodzie śląskie stroje. Honory poczynili najmłodsi Górnoślązacy – Zuzanna Olszewska, Julia Kaczmarczyk, Artur Musioł, Tymon Kiołbasa uczniowie klasy 3C ze szkoły podstawowej nr 37. Ubiory wzbudziły niemałe zainteresownie wśród uczestników korowodu ! Wielu z nich zadeklarowało pomoc przy rekonstrukcji strojów . Zatem prezentowanie śląskich akcentów w trakcie kolejnych uroczystości pewnie stanie się tradycją .

 

2015 już chnet bydzie !!!

ognik

Niych na codziyn i łod świynta, gymba bydzie uśmiychniynto.
Niych tyż zdrowie bydzie tyngie i kasiory wom przibydzie.
Niychaj łaski płynom z nieba, tela, wiela wom potrzeba.
Do Siego 2015 Roku życzy Ruch Autonomii Śląska koło Chorzów.

3.Sesja Rady Miasta Chorzów.

2014-05-01 15.51.28

Zaprzysiężony zostaje ostatni radny (WdCH) nieobecny na pierwszych dwóch sesjach.

Z ważniejszych uchwał:

Podjęto decyzję o podwyższeniu dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki do 400 zł przy jednoczesnym założeniu, że opłaty pobierane od rodziców nie będą wyższe niż 350 zł. Dofinansowanie dotyczy dzieci mieszkające w Chorzowie.

Podjęto uchwałę dotyczącą dyżurów aptek na terenie naszego miasta.

Podjęto uchwałę dotyczącą realizacji przez chorzowski PUP projektu „Junior” w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podjęto uchwałę dotyczącą realizacji projektu „Lepszy start – lepsze życie”, który realizowany będzie w partnerstwie z Miastem Chorzów – partnerami projektu będą Szkoły Podstawowe nr 29, 24.

Podjęto uchwałę o nabyciu przez miasto 12\32 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Truchana 32.Miasto jest już właścicielem 20\32.

Przewodniczącym komisji praworządności i bezpieczeństwa został wybrany Krzysztof Szulc ( RAŚ ).

W obecnej chwili koalicja PO i PiS ma 15 radnych (większość w RM). WdCH 8 radnych. RAŚ 2 radnych.

Jacek Nowak z PiS jest Przewodniczący RM.

Sytuacja w Komisjach stałych przedstawia się następująco:

Platforma Obywatelska ma przewodniczących w 6 komisjach.

WdCH ma przewodniczącego w 1 komisji.

RAŚ ma przewodniczącego w 1 komisji.

Dołącz do nas na Facebooku