Strona główna

Aktualności

Wszyscy za PiS przeciw

Uchwała Rady Miasta Chorzów autorstwa Radnych Ruchu Autonomii Śląska. Treść oświadczenia i uzasadnienia była zmieniana trzykrotnie bo moim celem było aby projekt uzyskał akceptację wszystkich Radnych.Niech mi ktoś wytłumaczy co jest nie tak z uzasadnieniem i oświadczeniem że Radni PiS i tak nie zdecydowali się głosować za .Już poprzednio przeszkadzały im wpisy po śląsku na witaczach. Moje starania widać były niewystarczające dla przedstawicieli lepszego sortu.Przykre to dla mnie ale co zrobić.Poniżej teksty.

Rada Miasta Chorzów dotyczy poparcia dla obywatelskiego projektu zmiany ustawy
o mniejszościach narodowych i etnicznych.
Oświadczenie
Projekt zmiany ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych jest projektem obywatelskim, który poparło ponad 140 tys. osób. Przewiduje on dopisanie do obecnej listy czterech mniejszości etnicznych piątej – śląskiej.
W Chorzowie zebrano ponad 12 000 podpisów poparcia dla wymienionego projektu obywatelskiego.
Ustawa obecnie wymienia dziewięć mniejszości narodowych: białoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, słowacką, ukraińską i żydowską oraz cztery mniejszości etniczne: karaimską, łemkowską, romską i tatarską. Ustawa wprowadziła także język kaszubski jako język regionalny.
Wejście projektowanej nowelizacji w życie dałoby mowie śląskiej podobne prawa, jakimi obecnie mogą się cieszyć Kaszubi. Nowelizacja zapewniłaby też fundusze m.in. na śląską edukację regionalną, działalność kulturalną i artystyczną, tworzenie śląskich programów telewizyjnych i audycji radiowych oraz ochronę miejsc związanych ze śląską kulturą. Wprowadzenie rozwiązań systemowych pomogłoby edukację regionalną przenieść na wyższy profesjonalny poziom, który niestety bez finansowej pomocy Państwa będzie trudny do osiągnięcia.
Mając to na uwadze powyższe Rada Miasta Chorzów pragnie wyrazić poparcie dla obywatelskiego projektu zmiany ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, który uznaje prawa mniejszości śląskiej
Krzysztof Szulc

Rada Miasta Chorzów dotyczy poparcia dla obywatelskiego projektu zmiany ustawy
o mniejszościach narodowych i etnicznych.
Uzasadnienie

Polska ma charakter regionalny. Siła naszego państwa bierze się z silnych, dbających o swoją tożsamość kulturową, tradycje i rozwój gospodarczy regionów. Pielęgnowanie różnorodności regionalnej nie stanowi w żadnym wypadku zagrożenia dla Rzeczpospolitej Polskiej. Przeciwnie, podkreślenie odmienności kulturowej, językowej, etnicznej obywateli Rzeczpospolitej Polskiej zamieszkujących różne regiony jest fundamentem nowoczesnego – opartego na szacunku i tolerancji – społeczeństwa obywatelskiego. Tylko takie społeczeństwo może być filarem współczesnej Rzeczpospolitej Polskiej.
Badania socjologów Uniwersytetu Śląskiego z 2009 r. pokazały, że 85 proc. uczniów gimnazjów i szkół średnich regionu nie jest w stanie wskazać żadnego wydarzenia z historii Śląska, a ponad 90 proc. żadnej ważnej dla regionu postaci. Powodem tak nikłej wiedzy na temat Górnego Śląska jest brak edukacji regionalnej prowadzonej z należytą starannością i zaangażowaniem. Możliwości pasjonatów regionalistów, którzy na nowo odkrywają Górny Śląsk są niestety ograniczone. Bez zaangażowania Państwa wiedza o regionie, która powinna być wiedzą podstawową będzie wiedzą niszową niejednokrotnie spychaną na margines. Nowelizacja ustawy pozwoliłaby zwiększyć nakłady na prowadzenie tych zajęć mieszkańcy Górnego Śląska mogliby się dowiedzieć w jak wspaniałym i różnorodnym regionie mają szczęście żyć.

Krzysztof Szulc

RAŚ Chorzów spotkanie z Prezesem Ruchu Chorzów

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi pisemnej od Pana Prezesa Dariusza Smagorowicza więc opiszę w skrócie przebieg rozmowy, która odbyła się w środę 23 marca 2016. Na wstępie chciałem podkreślić , że autorami naszych pytań było kilka osób z tego jedna z nich była przez krótki okres czasu Prezesem Ruchu Chorzów.

Nasze stanowisko jest niezmienne. Jeżeli ktoś pragnie nas przekonać do tego by zagłosować ZA pożyczką to mamy prawo a nawet obowiązek zadawać pytania jakie tylko przyjdą nam do głowy. Reprezentujemy interes miasta i kiedy zdecydujemy się zagłosować 31 marca ZA to stajemy się kimś w rodzaju żyrantów dlatego też nasza wiedza o pożyczającym musi być kompletna. Więc naszym zdaniem to Pan Prezes musi nam udostępniać, przedstawiać, informować, uzasadniać a naszą rolą jest zadawanie pytań. Pytań dociekliwych a może i nawet niestosownych ale to my decydujemy o ich treści i oczekujemy na nie odpowiedzi. Chciałbym też aby kibice Ruchu przede wszystkim z Chorzowa uzmysłowili sobie o jakiej kwocie jest tutaj mowa osiemnaście milionów złotych. Tyle na przykład będzie kosztował nowy pawilon w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie kwota dla większości z nas kwota niewyobrażalna a inwestycja będzie służyć wszystkim mieszkańcom miasta i regionu.

Musimy też jednak wiedzieć, że klub Ruch Chorzów dla wielu z nas ma charakter symboliczny i nieprzeliczalny klub, jako klub, marka Ruch Chorzów nie prezesi zarząd akcjonariusze dla nich to praca miejsce zarobkowania dla nas nie. Ruch to nasz powód do dumy coś z czym się utożsamiamy coś co jest w naszych sercach w tradycji przekazywanej z dziadka na ojca i w końcu na nas. Ślad po potędze Hajduk Wielkich potem Chorzowa naszym przemysłowym sercu Górnego Śląska i niegdysiejszym bogactwie naszego regionu. Mieliśmy w Chorzowie 5 kin, Wesołe Miasteczko, ZOO, WPKIW ,Huty, Zakłady przemysłowe chemiczne i co nam pozostało ? Czy możemy jako radni decydujący za tak albo nie dla Ruchu pozwolić na zlikwidowanie ostatniego symbolu potęgi naszego miasta. To miasto Chorzów produkowało niegdyś 5 % PKB tego kraju a niebieska eRka była i jest rozpoznawalna na całym świecie. Niestety jestem przekonany, że klub już się nie pozbiera po spadku do czwartej ligi.

Tyle tytułem wstępu osoby, którym nie odpowiadała treść naszych pytań radzę w tym momencie zakończyć czytanie jednocześnie polecam fantastykę naukową na stronie radnego lepszego sortu.

Pan prezes Smagorowicz przedstawił nam swoją wizję rozwoju klubu z uwzględnieniem 2 letniego okresu przejściowego na stadionie śląskim i działania marketingowe, które mają na celu zwiększenie frekwencji. Temat omawiany opisywany więc nie rozwijam wątku.

1.Kiedy i w jakich okolicznościach i na jakich warunkach nawiązał Pan współpracę z firmą windykacyjną                                    z Bydgoszczy?

Po wielkim sukcesie z 2012 jakim było wicemistrzostwo rozpoczęły się problemy finansowe klubu wypłaty premii za wicemistrzostwo ( na moje dodatkowe pytanie kto ustalał ich wysokość odpowiedz brzmiała zarząd ) zakontraktowani nowi zawodnicy i najważniejsze odejście Trenera Fornalika do reprezentacji. Wszyscy wiemy jak zakończył się kolejny sezon. Finansowo klub znalazł się w tarapatach i nawiązał współpracę z w/w firmą aby utrzymać płynność finansową.

2.Na jaką dokładnie kwotę opiewają zobowiązania spółki Ruch Chorzów względem zawodników obecnych    i byłych?

Na koniec maca 2016 wszystkie zaległości są/będą uregulowane nie może być inaczej bo klub nie otrzymałby licencji.

3.Proszę o przekazanie informacji od kiedy swoją działalność w Radzie Nadzorczej rozpoczął Pan Janiszewski. Ile od tego czasu do dnia 15 marca 2016 r. odbyło się spotkań Rady Nadzorczej z jego udziałem? Czy miał pełny dostęp do informacji dotyczących sytuacji finansowej spółki Ruch Chorzów S.A?

Prezes twierdzi, że nigdy nie było sytuacji by Pan Janiszewski nie był zapraszany na posiedzenia na moje pytanie czy Pan Janiszewski był na wszystkich Pan Prezes odpowiedział, że na dwóch czy trzech go nie było. Sprawę będziemy jeszcze omawiać we wtorek bo Pan Janiszewski jest w tej chwili niedostępny.

4.Co obecnie dzieje się z znakiem „R” czyli naszą Erką, kto jest jej właścicielem?

eRka jest już w Chorzowie i jej właścicielem jest spółka Ruch.

5.W jaki sposób spółka ma zamiar zagwarantować spłatę pożyczki jeżeli zostanie ona udzielona?

Ten temat będzie omawiany szczegółowo we wtorek na spotkaniu z Prezesem w UM. W grę wchodzą wpływy z transferów, eRka, akcje.

6.Kto jest właścicielem kart zawodniczych piłkarzy KS Ruch konkretnie piłkarzy Stępińskiego, Lipskiego, Mazka?

Prezes uświadomił nam że termin karta zawodnicza nie jest już używany od kilkunastu lat. Zawodnik Stępiński Ruch z transferu otrzyma 60 %, Mazek Ruch otrzyma 50%, Lipski Ruch otrzyma 100%.

  1. Jakie miasto ma gwarancje, że podobna sytuacja nie zaistnieje w niedalekiej przyszłości?

Takiej gwarancji nie ma może się zdarzyć tak, że np. trener Fornalik ze swoim sztabem odejdzie i powtórzy się sytuacja z 2012 roku. Wiele czynników może mieć wpływ na funkcjonowanie klubu i nikt nie jest obecnie w stanie ich przewidzieć nie mniej jednak nie można zakładać najgorszego. Spółka Ruch Chorzów generuje obecnie zysk niewielki ale zysk.System nadzoru finansowego w klubie jest obecnie tak skonstruowany by wykluczyć możliwość lawinowego narastania długów. Wszystkie kontrakty zawodników są obecnie zatwierdzane przez Prezesa.

8.Czy w obecnej chwili łączą Pana jakieś biznesowe powiązania z firmą od, której miasto miałoby wykupić zobowiązania spółki Ruch Chorzów?

Nie łączą mnie żadne powiązania z tą firmą.

  1. Jakie jest powiązanie pomiędzy Ruchem Chorzów a Panem Królem, byłym właścicielem Polonii Warszawa?

Współpracowałem z Panem Królem podczas likwidacji moich spółek. Pan Król jest kibicem klubu z Katowic i poza jednorazowym wsparciem finansowym dla naszego klubu nic więcej nas z nim nie łączy.

  1. Jak obecnie kształtują się miesięczne koszty utrzymania klubu ze szczególnym uwzględnieniem kosztów zarządu?

Koszty zarządu to około 540 000 rocznie.

  1. Jakie jest obecnie zadłużenie klubu wobec ZUS I Urzędu Skarbowego?

Urząd skarbowy na czysto wobec ZUS mały poślizg, który musi być uregulowany do 31 marca w związku z procesem licencyjnym.

  1. Ile akcji klubu jest w Pana posiadaniu, pozostałych członków zarządu oraz Rady Nadzorczej czy przekażą je Państwo jako zabezpieczenie pożyczki?

Ten wątek będzie omawiany na wtorkowym spotkaniu z Prezesem Smagorowiczem w UM sprawa jest powiązana z gwarancjami klubu dotyczącymi pożyczki

W dużym skrócie tak to wyglądało spotkanie trwało ponad dwie godziny Prezes poinformował nas, że spotyka się na bieżąco z kibicami i omawia sporne kwestie jednocześnie poinformował, że ma poparcie poszczególnych grup kibicowskich. W spotkaniu brał udział, Henryk Mercik Marszałek woj. Śląskiego, Jerzy Gorzelik przewodniczący RAŚ Izabela Nowak radna RAŚ z Chorzowa, Krzysztof Szulc radny RAŚ z Chorzowa.

Nasze zaskoczenie już po spotkaniu z Prezesem wzbudziła informacja o niektórych operacjach finansowych 200.000 koszty reprezentacyjne czy 900.000 kary umowne czy też Darowizna ?! 441 000.

Na pewno będziemy chcieli te i inne sprawy wyjaśnić na wtorkowym spotkaniu w Urzędzie Miasta.

Przepraszam za styl ewentualne literówki tekst pisany pod wpływem emocji

Krzysztof Szulc

List otwarty w sprawie sytuacji finansowej spółki Ruch Chorzów

Chorzów dnia 18.03.2016 r.

Ruch Autonomii Śląska

Koło Chorzów
Powstańców 70
41-500 Chorzów

Szanowny Pan

Dariusz Smagorowicz
Prezes Ruch Chorzów Cicha 6
41-506 Chorzów

W związku z dramatyczną sytuacją finansową klubu Ruch Chorzów S.A. i działaniami podjętymi przez zarząd klubu dotyczącymi pożyczki, której miałoby udzielić miasto Chorzów radni Ruchu Autonomii Śląska zwracają się z prośbą o udzielenie informacji dotyczących czynników, które wpłynęły na taką a nie inną sytuację w spółce Ruch Chorzów S.A .

Pragniemy na wstępie poinformować, że zawsze na sercu leżało nam dobro naszego klubu, jesteśmy jego wiernymi kibicami i życzymy mu sukcesów sportowych i organizacyjnych. Nie wyobrażamy sobie aby nasz klub znalazł się w czwartej lidze. Jak dowiedzieliśmy się na spotkaniu 15 marca 2015 w obecnej sytuacji istnieje taka możliwość.

Po tym wstępie pragniemy przejść do meritum. My radni mamy podjąć decyzję 31 marca czy klubowi udzielić pożyczki . Zdajemy sobie jednocześnie sprawę z innych potrzeb w naszym mieście więc mamy prawo domagać się odpowiedzi na postawione poniżej pytania. Decyzja nie należy do łatwych, chcielibyśmy więc mieć pełny obraz sytuacji klubu obecnie w przeszłości i przyszłości. Chcielibyśmy poznać skalę zaniechań, może nieudolności zarządu klubu spółki akcyjnej , które w efekcie postawiły nas radnych pod ścianą i są swego rodzaju szantażem.

Dlatego też pragniemy oficjalnie zapytać prezesa Dariusza Smagorowicza z zastrzeżeniem, że odpowiedzi na te pytania zostaną upublicznione.

1.Kiedy i w jakich okolicznościach i na jakich warunkach nawiązał Pan współpracę z firmą windykacyjną                                    z Bydgoszczy?

2.Na jaką dokładnie kwotę opiewają zobowiązania spółki Ruch Chorzów względem zawodników obecnych    i byłych?

3.Proszę o przekazanie informacji od kiedy swoją działalność w Radzie Nadzorczej rozpoczął Pan Janiszewski. Ile od tego czasu do dnia 15 marca 2016 r. odbyło się spotkań Rady Nadzorczej z jego udziałem? Czy miał pełny dostęp do informacji dotyczących sytuacji finansowej spółki Ruch Chorzów S.A?

4.Co obecnie dzieje się z znakiem „R” czyli naszą Erką, kto jest jej właścicielem?

5.W jaki sposób spółka ma zamiar zagwarantować spłatę pożyczki jeżeli zostanie ona udzielona?

6.Kto jest właścicielem kart zawodniczych piłkarzy KS Ruch konkretnie piłkarzy Stępińskiego, Lipskiego, Mazka?
7.Jakie miasto ma gwarancje, że podobna sytuacja nie zaistnieje w niedalekiej przyszłości?
8.Czy w obecnej chwili łączą Pana jakieś biznesowe powiązania z firmą od, której miasto miałoby wykupić zobowiązania spółki Ruch Chorzów?
9.Jakie jest powiązanie pomiędzy Ruchem Chorzów a Panem Królem, byłym właścicielem Polonii Warszawa?
10.Jak obecnie kształtują się miesięczne koszty utrzymania klubu ze szczególnym uwzględnieniem kosztów zarządu?
11.Jakie jest obecnie zadłużenie klubu wobec ZUS I Urzędu Skarbowego?
12.Ile akcji klubu jest w Pana posiadaniu, pozostałych członków zarządu oraz Rady Nadzorczej czy przekażą je Państwo jako zabezpieczenie pożyczki?

Oczekujemy na odpowiedź do dnia 25 marca 2016 r.

Z poważaniem

Krzysztof Szulc

Izabela Nowak

Dołącz do nas na Facebooku