Okręg wyborczy nr 2.

1. Mariusz Wons

2. Ilona Raczyńska-Ciszak

3. Irena Niemczykowska

4. Władysław Brzeziński

5. Agnieszka Glapka

6. Kamil Krzysiński

7. Marek Zawierta

8. Dawid Urbas

9. Teresa Cieśla

10. Helena Kasprzyk

11. Andrzej Gałuszka

Okręg wyborczy obejmuje:

Część Chorzowa II między linią Katowice – Bytom, ul. 3 Maja,
a granicą administracyjną ze Świętochłowicami oraz Centrum Miasta do ul. Strzelców Bytomskich, ul. Hajduckiej,
ul. Cmentarnej, ul. Żwirki i Wigury i ul. Jana Kilińskiego