Okręg wyborczy nr 1.

1. Izabela Nowak
2. Marian Skałbania
3. Andrzej Kot
4.Antoni Marzetz
5. Agnieszka Kucaj
6. Marek Chrupała
7.Leszek Kurpisz
8.Sandra Trajgiel 
9.Szymon Szymański
10.Gabriela Rychter
11. Barbara Grudzień
12. Dominika Bulla
13. Andrzej Dudek
14. Jerzy Bogacki

Okręg wyborczy obejmuje:

Część miasta z ujęciem Chorzowa II, Chorzowa Starego
i Maciejkowic na wschód od ul. Katowickiej do granic administracyjnych z Katowicami, Siemianowicami, Piekarami Śląskimi, Bytomiem, Świętochłowicami, a ul. 3 Maja,
ul. Floriańską, linią kolejową Katowice – Bytom do skrzyżowania ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Parkową