Cele Ruchu

Ruch Autonomii Śląska jest stowarzyszeniem celowym. Priorytet organizacji wpisany jest w nazwę. RAŚ dąży do uzyskania przez Śląsk autonomii w ramach dojrzałej decentralizacji Rzeczypospolitej Polskiej. Po realizacji podstawowej misji stowarzyszenie ulegnie rozwiązaniu.
Uzyskanie autonomii to cel długoterminowy. W krótszej perspektywie naszą ambicją jest:

  • pogłębianie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Śląska i innych regionów Rzeczypospolitej Polskiej,
  • kształtowanie i rozwijanie wśród ludności Śląska aktywnej postawy obywatelskiej,
  • współuczestniczenie w integracji wszystkich zamieszkujących Śląsk, bez względu na opcje etniczne,
  • podejmowanie aktywnych działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego oraz spuścizny materialnej i duchowej przodków,
  • upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  • utrzymywanie z śląską diasporą kontaktów kulturowych i ekonomicznych oraz podtrzymywanie wśród niej więzi emocjonalnych ze stronami ojczystymi,
  • promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku Śląska,
  • promowanie różnorodności językowej i mowy śląskiej.

(na podstawie § 12 Statutu Ruchu Autonomii Śląska)