Msza święta za zmarłych i poległych Górnoślązaków 2012

W dniu 18 listopada 2012 roku o godzinie 9:00 w kościele Świętej Marii Magdaleny (Chorzów Stary) odbędzie się msza święta „Za zmarłych i poległych Górnoślązaków” których około 150 tysięcy poległo w mundurach kajzerowskiego Wehrmachtu lub w barwach cesarsko-królewskiej armii Franca Jozefa na frontach I wojny światowej.Była to dla śląskich rodzin największa w dziejach wojenna tragedia, tylko pod Verdun leży około 20 tysięcy naszych przodków. Z tego to czasu pochodzą obeliski, które do dziś stoją w wielu górnośląskich gminach i budzą wiele niepotrzebnych emocji. Stoją głównie po zachodniej stronie dawnej granicy polsko-niemieckiej, bo po stronie wschodniej już za czasów Grażyńskiego obowiązywał zakaz ich budowania, kilka nawet rozebrano albo zmieniono im tablice ku czci …”bohaterów o wyzwolenie narodowe”.
Należy pamiętać o poległych Górnoślązakach uwikłanych w nie swoje konflikty, którzy musieli w tak bezsensowny sposób oddać swoje życie.
Podziękowania dla wszystkich uczestniczących w mszy świętej w tym specjalne dla przedstawicieli organizacji starochorzowskich oraz dla DFK.