Krzysztof Szulc podsumowanie rok. 2015

Miną pierwszy rok działalności w Radzie Miasta Chorzów, nadszedł więc czas na małe podsumowanie. W trakcie tego okresu zgłosiłem 17 interpelacji o różnej tematyce min polityka rowerowa, bezpłatny dostęp do Internetu, wiaty przystankowe, miejsca parkingowe czy też sytuacji zabytkowych budynków na terenie naszego miasta. W ramach działalności w Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa jako przewodniczący starałem się tak prowadzić prace Komisji aby na bieżąco zajmować się problemami występującymi w mieście. Tematem takim był na pewno problem z dopalaczami czy w okresie zimowym zatrucia tlenkiem węgla. W ostatnim czasie staram się rozwiązać temat spalania śmieci w przydomowych paleniskach , bowiem okazało się, że w Chorzowie nie ma odpowiednich rozwiązań umożliwiających przeprowadzanie tego rodzaju kontroli. W ramach prac Komisji zajmowaliśmy się także bezpieczeństwem na terenie i w okolicach naszych zabytkowych perełek. Wszystkich zasmuciła informacja o podpaleniu rzeźni wiele jednak wskazuje na to, że miasto dojdzie do porozumienia z właścicielem, który przedstawił projekt zagospodarowania tego terenu. Podobnie wygląda sprawa hajduckiego ratusza, kiedy uda się odzyskać ten przepiękny budynek pozostanie tylko kwestia jego nowej adaptacji i przeznaczenia.

Ruch Autonomii Śląska w Chorzowie szedł do wyborów samorządowych z programem, który staram się realizować. Jednym z punktów była budowa stadionu w tej kwestii nic się nie zmieniło jestem za. Zabierałem też głos w tematach lokalizacji kamer monitoringu miejskiego, czy też w sprawie regulacji stawek czynszowych dla przedsiębiorców z ulicy Wolności i okolic. Dzięki naszemu zaangażowaniu Rada Miasta podjęła uchwałę upamiętniającą ofiary Tragedii Górnośląskiej w 70-tą rocznicę tamtych wydarzeń. Niewątpliwym sukcesem zakończył się też wieloletni lobbing u przedstawicieli władz miasta ,który doprowadził do ustawienia dwujęzycznych tablic na rogatkach miasta, tzw. „witaczy”, które po polsku i śląsku witają i żegnają podróżnych. Ta inicjatywa jest szczególnie cenna z uwagi na działania zmierzające do rewitalizacji śląskiej mowy. Zadbaliśmy o odpowiednią oprawę dnia Ślonski fany poprzez przystrojenie ulicy Wolności w nasze górnośląskie flagi, które sami zakupiliśmy. Moja działalność dzięki obecności w radzie mogła się zintensyfikować także w działalności charytatywnej. Aktywnie wspieram drużynę UKS rocznik 2002. Jako chorzowski RAŚ wspólnie ze Stowarzyszeniem kibiców Ruchu Chorzów wydaliśmy niebieski pamiętnik włączamy się aktywnie w akcję Tyta dlo piyrszoka współorganizujemy turnieje osiedlowe i wiele wiele innych działań, których nie sposób tutaj wymienić.

Warto dodać, że nasza działalność tak jak zresztą w latach ubiegłych opierała się na zaangażowaniu członków i sympatyków także finansowym. Nie staraliśmy i nie staramy się o dotacje z budżetu miasta tylko realizujemy wiele różnych inicjatyw z własnych składek lub ofiarności sympatyków. Z tego miejsca dziękuję wszystkim za ten rok i mam nadzieję, że w kolejnym znowu będziemy mogli działać w naszym Chorzowie i wspólnie go rozwijać.

Krzysztof Szulc

Współpraca Ruchu Autonomii Śląska w Chorzowie z Prezydentem miasta.