Kontakt & Konto

Nasza siedziba:
Chorzowskie
Centrum
Wspierania Organizacji
Pozarządowych

ul. Powstańców 70/3
41-500 Chorzów

Dyżury
Każdy wtorek roboczy
od 17.00-18.00

Adres e-mail: chorzow@autonomia.pl

Numer konta bankowego ” wsparcie działalności chorzowskiego koła RAŚ”

51 1750 0012 0000 0000 2731 6034

Telefony:
Przewodniczący koła Mariusz Wons 607678871