Konferencja nukowa.

12 lutego 2014, 17:00
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem ochrony górnośląskiego dziedzictwa przemysłowego, na kongres stowarzyszeń zajmujących się ochroną zabytków industrialnych, ukrywających się pod wspólnym szyldem „Ratujemy zabytki przemysłu!”. Spotkanie to jest odpowiedzią na ostatnie wydarzenia i ma na celu zjednoczenie sił oraz wspólne zaangażowanie w ratowanie dziedzictwa poprzemysłowego Górnego Śląska.

Zwieńczeniem konferencji będzie wystosowanie listu otwartego do Ministra kultury i dziedzictwa narodowego, opisującego katastrofalny stan górnośląskich zabytków, traktowanych jako zabytki II, a nawet III kategorii i podkreślający bezwzględną potrzebę ich ochrony.

Oprócz prezentacji zaproszonych stowarzyszeń i organizacji, oraz odczytania listu do Ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zaprezentowany zostanie krótki lecz wymowny film „Grupy Fotograficznej KARBON”. Odbędzie się również panel dyskusyjny podczas którego rozmawiać będą między innymi Dariusz Walerjański oraz Jerzy Gorzelik. Będzie też można obejrzeć wystawę fotograficzną pt. „Obiekt grozi zawaleniem”, której premiera odbyła się w zeszłym roku w Tarnogórskim Centrum Kultury.

Program kongresu:
17:00 Otwarcie i powitanie uczestników
– Prezentacja stowarzyszenia „Dwie Wieże” oraz organizacji zrzeszonych w „Ratujmy Zabytki Przemysłu”
– Film w wykonaniu „Grupy Fotograficznej KARBON”
– Prezentacje zaproszonych organizacji
– Odczytanie listu do Ministra kultury i dziedzictwa narodowego
– Panel dyskusyjny
– Podpisanie listu (dla chętnych osób)
– Zamknięcie kongresu