Interpelacje

Sprawa  Centrum Organizacji pozarządowych dotarły do mnie informacje,  że planowane są jakieś zmiany dotyczące działalności Centrum. Prawdopodobnie ma być tam prowadzona „jakaś działalność socjalna” .Chciałem się dowiedzieć ile prawdy jest w tych póki co plotkach i czy chorzowskie koło Ruchu autonomii Śląska i inne organizacje pozarządowe mają  sobie już szukać nowej siedziby.

 • Sprawa dotycząca oficera rowerowego. Jak dowiedzieliśmy się od jednego z członków stowarzyszenia cyklistów w Chorzowie, który wspólnie z nami przygotowuje uchwałę dotyczącą polityki rowerowej na terenie Chorzowa została powołana taka osoba. Na ostatnim spotakniu Pana Prezydenta z cyklistami została zainteresowanym przedstawiona. Chciałbym zadać pytanie kto jest tym oficerem rowerowym i jakie są jego kompetencje. Czy przy tworzeniu uchwały mamy konsultować szczegóły z Panem oficerem.
 • Sprawa  budynku byłej Posti jakieś dwa lata wstecz była przedstawiana koncepcja przywrócenia dawnej świetności temu przepięknemu budynkowi. Był inwestor miało się dużo dziać w mediach pojawiały się nawet wizualizacje. Chciałbym się dowiedzieć jak teraz to wygląda z punktu widzenia władz miasta.
 • Sprawa chodnika przy ulicy katowickiej pomiędzy Teatrem Rozrywki a przejściem podziemnym. Mówiąc najogólniej chodnik jest wykorzystywany jak równoległa do ulicy katowickiej jezdnia. Tam mieszczą się lokale gastronomiczne osoby które je opuszczają mogą zostać potracone przez pojazdy, które jeżdzą po chodniku nie zwracając uwagi na pieszych. Nie wspominając o mieszkańcach, którzy próbują najnormalniej w świecie przejść tym chodnikiem Sam osobiście byłem świadkiem takiej sytuacji. Jak władze miasta mogą rozwiązać ten problem.

2015 maj

2015 czerwiec

Październik 2015

Listopad 2015

Grudzień 2015

 

 1. Sprawa dotyczy szkoły numer 29 i zgłoszeń rodziców, którzy nie mogą z Dyrekcją szkoły ustalić zasad przemieszczania się „osób z zewnątrz” na terenie jednostki. Kilka propozycji ze strony rodziców zostało odrzuconych Dyrektorka uważa, że obecny system kontroli jest dobry natomiast rodzice są zdecydowanie innego zdania. W obecnej chwili po terenie szkoły bez jakiejkolwiek kontroli mogą przemieszczać się dosłownie wszyscy a jednak chyba nie o to chodzi.
 2. Uzasadnienie braku możliwości wyjazdu z posesji przy ulicy Stefana Batorego 34 w kierunku dworca PKP, jak też wjazdu jadąc od A4. Na posesji tej znajdują się garaże. Analogiczny wyjazd, a nawet   umiejscowiony bliżej skrzyżowania, jest przy posesji przy ulicy ZBOWiD 51 i tam jest wymalowana linia przerywana umożliwiająca włączenie się do ruchu w obu kierunkach.
 3. Kolejna sprawa dotyczy problemu samochodów parkujących w odległości mniejszej niż 10m przy skrzyżowaniach. W większości przypadków parkowanie odbywa się równo ze skrzyżowaniem. Parkowanie takie bardzo ogranicza widoczność zwiększając kolizyjność skrzyżowania. Problem ten głównie dotyczy następujących skrzyżowań: Zwycięstwa – Łukasińskiego, Odrowążów – Wrocławska, Farna – Karpacka, Orląt – Karpacka . Sprawdzonym rozwiązaniem jest wymalowanie poziomego oznaczenia jakie zastosowano na skrzyżowaniu ulic 16-Lipca – Odrowążów.
 4. Czy byłaby możliwość postawienia znaku B36 na łuku ulicy Podmiejskiej przy numerach 18 – 24 lub wymalowania linii podwójnie ciągłej. Parkowanie tam powodu całkowity brak widoczności pojazdu poruszającego się z przeciwka oraz zredukowanie jezdni do ruchu po jednym pasie co stwarza zagrożenie wypadkowe.
 5. Kiedy i czy w ogóle planowana jest wymiana barierek pod wiaduktem przy wyjeździe z Chorzowa Batorego . Obecne przy świeżo wyremontowanym wiadukcie wyglądają mało estetycznie.
 6. Sprawa miejsc parkingowych przy ulicy Żółkiewskiego na załączonej fotografii widać, że są możliwości by takie miejsca stworzyć i ułatwić życie mieszkańcom, którzy obecnie muszą parkować na ulicy.

Styczeń 2016

1.Sprawa instalacji progów zwalniających przy szkole nr. 25 w Chorzowie. Rada rodziców zwróciła uwagę na niebezpieczne przejście dla pieszych zlokalizowane tuż przy szkole z prośbą o zgłoszenie zapytania i rozwiązanie problemu.

Luty-marzec 2016

Sprawa bezpłatnych szczepień HPV dla dziewczynek i pojawiające się problemy związane koniecznością pokrywania części kosztów szczepionek przez rodziców.

Temat podręcznika do  edukacji regionalnej ” EDUŚ”  wydanym przez urząd marszałkowski.  Czy może zostać wdrożony w system nauki o regionie na terenie miasta Chorzowa. Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum.

Kwiecień-maj 2016

1. Czy jest możliwość udostępnienia ulicy Głogowskiej dla dwukierunkowego ruchu rowerowego?
Na przedmiotowej ulicy przez pewne odcinki czasu odbywał się dwukierunkowy ruch samochodów, zatem spełnione są warunki techniczne, aby dopuścić ruch rowerów “pod prąd” – czy to poprzez wyznaczenie kontrapasa, czy poprzez samo oznakowanie pionowe w formie postawienia tabliczek T-22, jak np. na ul. Wrocławskiej. Ulica jest na tyle szeroka, że w sposób bezpieczny zmieszczą się tam zarówno rowerzyści, jak i kierowcy. Również dobra widoczność i niewielki ruch na tej ulicy pozwala na wprowadzenie takiego rozwiązania.
Co ważniejsze, dzięki wprowadzeniu tzw. „kontraruchu” umożliwi się rowerzystom ominięcie bardzo ruchliwej ulicy Strzelców Bytomskich.
O ile dla kierowcy konieczność ominięcia ulic jednokierunkowych nie stanowi problemu, to w przypadku rowerzystów może to całkowicie uniemożliwiać dojazd na rowerze albo podważać jego sens z uwagi na wzrost współczynnika wydłużenia tj. stosunku między pokonywanym dystansem, a odległością do celu w linii prostej. W związku z tym proszę o informację czy istnieje możliwość wprowadzenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ww. ulicy.

Wojciech Waloszek


2. Proszę o udzielenie mi informacji na temat organizowanych w Chorzowie targów pracy. Chodzi konkretnie o wymierne efekty ich organizacji czyli ile osób znajduje zatrudnienie czy prowadzone są takie statystyki?
3. Kto jest obecnie właścicielem budynku dawnej hali targowej późniejszej „Posti” elewacja tego zabytkowego budynku jest notorycznie niszczona poprzez wbijanie kotw podtrzymujących wielko powierzchniowe banery reklamowe?
4. Chciałem zgłosić uszkodzoną jezdnię przy ulicy Częstochowskiej . Wokół pokrywy kanalizacyjnej zapada się asfalt. Zagłębienie jest coraz większe jest realne zagrożenie że cała pokrywa się wkrótce zapadnie.
5. Chciałem zgłosić uszkodzony chodnik przy ulicy Szczęśliwej naprzeciw sklepu „Rabat” uszkodzone płytki chodnikowe uniemożliwiają przejazd wózkiem czy przejście bez potykania się o wystające krawędzie.

2017.

 1. Sprawa dotyczy niepełnosprawnych mieszkańców Chorzowa, którzy są zmuszeni korzystać z pomocy opiekunek zatrudnianych w firmach pracujących na zlecenie Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej. Pod koniec lutego, na początku marca tego roku podopieczni, niejednokrotnie osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, otrzymały informacje od swoich opiekunek, że będą musiały same sobie finansować pomoc ze względu na zbyt wysokie koszty jakie ponosi MOPS w związku z zatrudnianiem firm opiekuńczych. Moje pytanie czy jest to prawda? Z prostych wyliczeń wychodzi, że osoby które niejednokrotnie żyją na granicy ubóstwa będą musiały opłacić sobie opiekunkę za stawkę 12,50 na godz. pomnożyć to przez ilość godzin w miesiącu wychodzą nam astronomiczne kwoty.
 2. Czy MOPS zmienił kryteria przyznawania dodatku pielęgnacyjnego? Zgłosił się do mnie Pan, którego schorzenie postępujące raczej nie rokuje pozytywnie, co znaczy, że jego stan zdrowia stale się pogarsza .Dotychczas otrzymywał to świadczenie a teraz zostało one wstrzymane. Proszę zatem o udzielenie odpowiedzi czy zmieniły się kryteria przyznawania tego dodatku?
 3. W zeszłym roku pytałem o stojaki rowerowe na ulicy Wolności. Kiepsko to wygląda kiedy rowerzyści są zmuszeni zapinać swoje rowery do latarni lub innych stałych elementów. Koszt instalacji kilku takich stojaków nie jest chyba tak duży. Proszę więc jeszcze raz o rozpatrzenie takiej możliwości.
 4. Czy istnieje szansa na instalację w jakiejś nieodległej przyszłości uruchomienia na terenie miasta stacji z możliwością doładowania samochodów napędzanych elektrycznością lub hybrydowych?. W śród gości odwiedzających nasze miasto pojawiają się pytania o takie instalacje. Może się okazać, że wkrótce   samochody  napędzane energią elektryczną nie będą już taką rzadkością jak obecnie. To nie są naprawdę duże koszty a wiem na pewno, że miasta sąsiednie angażują się w sprowadzanie na swój teren takich instalacji.
 5. Proszę o przekazanie informacji dotyczących przepisów obowiązujących w temacie wykupu mieszkań komunalnych przez mieszkańców Chorzowa. Konkretnie chodzi o bonifikatę na jaką mogą liczyć i to w jaki sposób są określane warunki dotyczące wyrażenia zgody przez miasto w kwestii możliwości zakupu mieszkania.
 6. Jaka jest sytuacja finansowa Chorzowsko Świętochłowickiej spółki wodociągowej? Czy istnieje możliwość obniżenia cen wody, która w naszym mieście jest w porównaniu z sąsiednimi miastami droga.

czerwiec.

 1. Proszę o uzupełnienie znaków poziomych na jedni w okolicach tzw „ złotego rogu” zbieg ulic Wolności i Hajduckiej oraz przy skrzyżowaniu ulic Gałeczki i Katowickiej. W drugim przypadku chodzi o pasy rozdzielające tory jazdy przy skręcie w lewo.

2.Proszę o ustalenie legalności uchwały  w sprawie wyrażenia opinii w kwestii wejścia miasta Chorzów w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Radni głosowali za powołaniem Metropolii „ Silesia” , to samo dotyczy konsultacji społecznych. Mieszkańcy Chorzowa byli informowani o powołaniu „ Metropoli Silesia” i w tej sprawie oddawali głosy podczas przeprowadzania konsultacji. Ostatecznie nazwa została zmieniona pod naciskiem Prezydenta jednego z miast wchodzących w skład tworzonej Metropolii. Moje pytanie, co w takim układzie z konsultacjami i samą uchwała? Chorzowianie mogą czuć się wprowadzeni w błąd. Decyzję o nazwie, powinni podejmować właśnie mieszkańcy a nie politycy czy urzędnicy.

lipiec.

 

 1. Proszę o rozpatrzenie możliwości montażu dodatkowych progów zwalniających na ulicy Dobrodzieńskiej w Chorzowie. Ze względu na to, że jest to ślepa ulica zakończona zatoczką do zawracania, jest na niej spory ruch. Kierowcy niestety nie zważają na ograniczenie prędkości, urządzają sobie slalom pomiędzy zaparkowanymi wzdłuż drogi samochodami całkowicie nie zwracając uwagi na pieszych. Próg zamontowany na początku tej ulicy od strony ul. Hajduckiej  nie rozwiązuje problemu bezpieczeństwa w tej okolicy. Warto zaznaczyć, że na ulicy Dobrodzieńskiej znajduje się ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych oraz przedszkole.

 

 1. Druga sprawa dotyczy wyjątkowo niebezpiecznego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Hajduckiej i Alei Bojowników o Wolność i Demokrację. Proszę o rozpatrzenie możliwości zainstalowania tam sygnalizacji świetlnej.  Ruch samochodowy i tramwajowy w tej okolicy praktycznie uniemożliwia bezpieczne przejście przez jezdnię. Widoczność dla kierowców jest tam ograniczona i nawet jeśli jeden kierowca zdecyduje się na przepuszczenie pieszego,  to drugi niekoniecznie. Wielokrotnie zdarzało się, że pieszy musiał uciekać przed wjeżdżającym na przejście dla pieszych samochodem. Bardzo ważny jest fakt,  że jest to przejście prowadzące do największej szkoły mieście czyli Szkoły Podstawowej nr 5.

 

 1. Kolejna sprawa dotyczy drzew rosnących na terenie i przy przedszkolu nr. 11 przy ulicy Czystej są to lipa i klon .Pytanie mieszkańców tej okolicy dotyczy możliwości usunięcia części tych drzew lub tzw. „ okoronowanie”.

październik.

 1. Proszę o przekazanie informacji dotyczącej planowanych instalacji ogólnodostępnych wypożyczalni rowerowych, które mają być rozlokowane na terenie Chorzowa. Konkretnie, czy będzie możliwość przejechania rowerem z wypożyczalni chorzowskiej do Katowic czy Siemianowic tam i z powrotem? Taki właśnie sens przyświeca całemu projektowi, by mieszkańcy rezygnowali z samochodów na rzecz rowerów i mogli właśnie przy ich pomocy przemieszać się po terenie sąsiadujących ze sobą miast.
 2. Proszę o doświetlenie skweru znajdującego się przy ulicy Dąbrowskiego obok cmentarza przy parafii Ducha Świętego. Obecnie zastosowane oświetlenie sodowe o kolorze żółtym powoduje w okolicy półmrok. Mieszkańcy skarżą się, że boją się przechodzić  przez w/w skwer wieczorem i wczesnym rankiem. Proszę o wymianę obecnie zastosowanych źródeł światła na bardziej efektywne lub zwiększenie ilości latarni.
 3. Proszę o informację  w jakim trybie i w jakim czasie zostanie wyłoniony Inżynier kontraktu przez Centrum Przedsiębiorczości. Sprawa dotyczy budowy stadionu miejskiego  w Chorzowie.