Interpelacje

Sprawa  Centrum Organizacji pozarządowych dotarły do mnie informacje,  że planowane są jakieś zmiany dotyczące działalności Centrum. Prawdopodobnie ma być tam prowadzona „jakaś działalność socjalna” .Chciałem się dowiedzieć ile prawdy jest w tych póki co plotkach i czy chorzowskie koło Ruchu autonomii Śląska i inne organizacje pozarządowe mają  sobie już szukać nowej siedziby.

  • Sprawa dotycząca oficera rowerowego. Jak dowiedzieliśmy się od jednego z członków stowarzyszenia cyklistów w Chorzowie, który wspólnie z nami przygotowuje uchwałę dotyczącą polityki rowerowej na terenie Chorzowa została powołana taka osoba. Na ostatnim spotakniu Pana Prezydenta z cyklistami została zainteresowanym przedstawiona. Chciałbym zadać pytanie kto jest tym oficerem rowerowym i jakie są jego kompetencje. Czy przy tworzeniu uchwały mamy konsultować szczegóły z Panem oficerem.
  • Sprawa  budynku byłej Posti jakieś dwa lata wstecz była przedstawiana koncepcja przywrócenia dawnej świetności temu przepięknemu budynkowi. Był inwestor miało się dużo dziać w mediach pojawiały się nawet wizualizacje. Chciałbym się dowiedzieć jak teraz to wygląda z punktu widzenia władz miasta.
  • Sprawa chodnika przy ulicy katowickiej pomiędzy Teatrem Rozrywki a przejściem podziemnym. Mówiąc najogólniej chodnik jest wykorzystywany jak równoległa do ulicy katowickiej jezdnia. Tam mieszczą się lokale gastronomiczne osoby które je opuszczają mogą zostać potracone przez pojazdy, które jeżdzą po chodniku nie zwracając uwagi na pieszych. Nie wspominając o mieszkańcach, którzy próbują najnormalniej w świecie przejść tym chodnikiem Sam osobiście byłem świadkiem takiej sytuacji. Jak władze miasta mogą rozwiązać ten problem.

2015 maj

2015 czerwiec

Październik 2015

Listopad 2015

Grudzień 2015

 

  1. Sprawa dotyczy szkoły numer 29 i zgłoszeń rodziców, którzy nie mogą z Dyrekcją szkoły ustalić zasad przemieszczania się „osób z zewnątrz” na terenie jednostki. Kilka propozycji ze strony rodziców zostało odrzuconych Dyrektorka uważa, że obecny system kontroli jest dobry natomiast rodzice są zdecydowanie innego zdania. W obecnej chwili po terenie szkoły bez jakiejkolwiek kontroli mogą przemieszczać się dosłownie wszyscy a jednak chyba nie o to chodzi.
  2. Uzasadnienie braku możliwości wyjazdu z posesji przy ulicy Stefana Batorego 34 w kierunku dworca PKP, jak też wjazdu jadąc od A4. Na posesji tej znajdują się garaże. Analogiczny wyjazd, a nawet   umiejscowiony bliżej skrzyżowania, jest przy posesji przy ulicy ZBOWiD 51 i tam jest wymalowana linia przerywana umożliwiająca włączenie się do ruchu w obu kierunkach.
  3. Kolejna sprawa dotyczy problemu samochodów parkujących w odległości mniejszej niż 10m przy skrzyżowaniach. W większości przypadków parkowanie odbywa się równo ze skrzyżowaniem. Parkowanie takie bardzo ogranicza widoczność zwiększając kolizyjność skrzyżowania. Problem ten głównie dotyczy następujących skrzyżowań: Zwycięstwa – Łukasińskiego, Odrowążów – Wrocławska, Farna – Karpacka, Orląt – Karpacka . Sprawdzonym rozwiązaniem jest wymalowanie poziomego oznaczenia jakie zastosowano na skrzyżowaniu ulic 16-Lipca – Odrowążów.
  4. Czy byłaby możliwość postawienia znaku B36 na łuku ulicy Podmiejskiej przy numerach 18 – 24 lub wymalowania linii podwójnie ciągłej. Parkowanie tam powodu całkowity brak widoczności pojazdu poruszającego się z przeciwka oraz zredukowanie jezdni do ruchu po jednym pasie co stwarza zagrożenie wypadkowe.
  5. Kiedy i czy w ogóle planowana jest wymiana barierek pod wiaduktem przy wyjeździe z Chorzowa Batorego . Obecne przy świeżo wyremontowanym wiadukcie wyglądają mało estetycznie.
  6. Sprawa miejsc parkingowych przy ulicy Żółkiewskiego na załączonej fotografii widać, że są możliwości by takie miejsca stworzyć i ułatwić życie mieszkańcom, którzy obecnie muszą parkować na ulicy.

Styczeń 2016

1.Sprawa instalacji progów zwalniających przy szkole nr. 25 w Chorzowie. Rada rodziców zwróciła uwagę na niebezpieczne przejście dla pieszych zlokalizowane tuż przy szkole z prośbą o zgłoszenie zapytania i rozwiązanie problemu.

Luty-marzec 2016

Sprawa bezpłatnych szczepień HPV dla dziewczynek i pojawiające się problemy związane koniecznością pokrywania części kosztów szczepionek przez rodziców.

Temat podręcznika do  edukacji regionalnej ” EDUŚ”  wydanym przez urząd marszałkowski.  Czy może zostać wdrożony w system nauki o regionie na terenie miasta Chorzowa. Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum.

Kwiecień-maj 2016

1. Czy jest możliwość udostępnienia ulicy Głogowskiej dla dwukierunkowego ruchu rowerowego?
Na przedmiotowej ulicy przez pewne odcinki czasu odbywał się dwukierunkowy ruch samochodów, zatem spełnione są warunki techniczne, aby dopuścić ruch rowerów “pod prąd” – czy to poprzez wyznaczenie kontrapasa, czy poprzez samo oznakowanie pionowe w formie postawienia tabliczek T-22, jak np. na ul. Wrocławskiej. Ulica jest na tyle szeroka, że w sposób bezpieczny zmieszczą się tam zarówno rowerzyści, jak i kierowcy. Również dobra widoczność i niewielki ruch na tej ulicy pozwala na wprowadzenie takiego rozwiązania.
Co ważniejsze, dzięki wprowadzeniu tzw. „kontraruchu” umożliwi się rowerzystom ominięcie bardzo ruchliwej ulicy Strzelców Bytomskich.
O ile dla kierowcy konieczność ominięcia ulic jednokierunkowych nie stanowi problemu, to w przypadku rowerzystów może to całkowicie uniemożliwiać dojazd na rowerze albo podważać jego sens z uwagi na wzrost współczynnika wydłużenia tj. stosunku między pokonywanym dystansem, a odległością do celu w linii prostej. W związku z tym proszę o informację czy istnieje możliwość wprowadzenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ww. ulicy.

Wojciech Waloszek


2. Proszę o udzielenie mi informacji na temat organizowanych w Chorzowie targów pracy. Chodzi konkretnie o wymierne efekty ich organizacji czyli ile osób znajduje zatrudnienie czy prowadzone są takie statystyki?
3. Kto jest obecnie właścicielem budynku dawnej hali targowej późniejszej „Posti” elewacja tego zabytkowego budynku jest notorycznie niszczona poprzez wbijanie kotw podtrzymujących wielko powierzchniowe banery reklamowe?
4. Chciałem zgłosić uszkodzoną jezdnię przy ulicy Częstochowskiej . Wokół pokrywy kanalizacyjnej zapada się asfalt. Zagłębienie jest coraz większe jest realne zagrożenie że cała pokrywa się wkrótce zapadnie.
5. Chciałem zgłosić uszkodzony chodnik przy ulicy Szczęśliwej naprzeciw sklepu „Rabat” uszkodzone płytki chodnikowe uniemożliwiają przejazd wózkiem czy przejście bez potykania się o wystające krawędzie.