Deklaracja Śląska

Wczoraj na rynku w Chorzowie została podpisana „Deklaracja Śląska”. Koło chorzowskie Ruchu Autonomii Śląska reprezentował Krzysztof Szulc. Dokument określa zobowiązania dotyczące spraw , które miały i mogły być załatwione już dawno temu. Jak to godajom lepi pozno niż wcale. Poniżej treść Deklaracji.

Deklaracja śląska

Zbliżające się wybory parlamentarne dla Górnego Śląska zyskują dodatkowy wymiar. Próby narzucania społeczeństwu przez rząd jednolitych wzorców patriotyzmu, agresywna i szowinistyczna polityka historyczna oraz dążenie do ograniczenia praw samorządu stwarzają poważne zagrożenia dla śląskiej tożsamości. Przekonani, że śląska tożsamość stanowi wartość wymagającą ochrony, której nie zapewniają w wystarczającym stopniu obecnie obowiązujące przepisy, deklarujemy w kolejnej kadencji parlamentu z determinacją i konsekwencją działać na rzecz:

1) wzmocnienia Górnego Śląska i innych regionów Rzeczypospolitej przez przekazanie im większych kompetencji w zakresie stanowienia prawa lokalnego, bowiem wbrew propagandzie PiS, to samorząd, a nie władze w Warszawie, najskuteczniej rozwiązuje codzienne problemy obywateli;

2) pozostawienia w samorządach całości podatków PIT i CIT celem zapewnienia stabilności finansowej lokalnych i regionalnych wspólnot, zagrożonej nieodpowiedzialną polityką obecnego rządu, przerzucającego na władze gmin i powiatów konsekwencje swych decyzji;

3) uwzględnienia postulatów wnioskodawców zmiany Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, popartej przez ponad sto czterdzieści tysięcy obywateli, a odrzuconej głosami posłów PiS i Kukiz’15 – zachowanie i rozwój śląskiej tożsamości wymagają zapewnienia nauczania śląskiej historii, kultury i języka na wszystkich szczeblach edukacji.

Realizację tych celów uważamy za konieczną dla upodmiotowienia śląskiej społeczności i zapewnienia jej godnego miejsca w nowoczesnym, demokratycznym państwie polskim.

Posted in Bez kategorii and tagged , .