Ulica Królewskohucka ?


Radni chorzowskiego koła Ruchu Autonomii Śląska na najbliższej sesji Rady Miasta zgłoszą propozycję zmiany nazwy ulicy Alei Bojowników o Wolność i Demokrację na ulicę Królewskohucką. Nasza propozycja jest związana po pierwsze z sugestią jednego z mieszkańców Hajduk Wielkich ale także ma związek z nadawaniem ” odgórnym” nazw przez Wojewodę Śląskiego. Mogło by się nagle okazać, że Pan Wojewoda narzuca nam nazwę np. „aleja Kaczyńskich” lub „aleja Wyklętego Burego” .Poniżej zamieszczamy list Pana Marka z Hajduk Wielkich.
Szanowny Panie Przewodniczący,
W związku z Ustawą dekomunizacyjną zwracam się do Państwa, jako organizacji krzewiącej kulturę i historię Górnego Śląska, z prośbą o złożenie z Państwa strony wniosku do Rady Miasta o zmianę nazwy ulicy „ALEJA BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ” na ”ULICA KRÓLEWSKOHUCKA” lub „KRÓLEWSKIEJ HUTY”.
UZASADNIENIE:
1. Nazwa „ALEJA BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ” została nadana w okresie stalinizmu i nawiązuje do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację czyli organizacji kombatanckiej podporządkowanej PZPR. Nazwa zupełnie nie-śląska, przewodząca na myśl nową świecką tradycję minionej epoki, a ze względu na długość nazwy tym miejscu składam wyrazy współczucia mieszkańcom posesji przy wyżej wymienionej alei, zmuszonych adresować koperty, różne urzędowe druki ect.
2. Nazwa „ULICA KRÓLEWSKOHUCKA” obowiązywała w obszarze gminy Wielkie Hajduki od dnia 16.01.1923 r. do dnia 05.09.1935 r. Nowa nazwa w/w ulicy – „Chorzowska” – związana była ze zmianą nazwy miasta Królewska Huta na Chorzów. Mimo zmiany nazwy Wielkie Hajduki na Chorzów–Batory (01.04.1939 r.) w obszarze dzielnicy Chorzów-Śródmieście nadal obowiązywała nazwa ulica „HAJDUCKA”, mająca charakter pamiątkowy (historyczny). Taki właśnie charakter zachowałaby ulica „KRÓLEWSKOHUCKA”. Zbędnym byłoby przypominanie, że rdzeń centralnych dzielnic Chorzowa powstał na podłożu infrastruktury miasta Królewska Huta.
Doceniając Państwa wkład w promowanie edukacji regionalnej miasta Chorzowa, uważam, że Ruch Autonomii Śląska powinien podkreślić obecność symboli przeszłości, w tym przypadku historycznych nazw, w tzw. przestrzeni życia publicznego, które stanowią nieodzowny element tożsamości miasta i jego mieszkańców. Mając nadzieję, że mój wniosek zostanie przez Państwa przychylnie rozpatrzony, a następnie przedstawiony Radzie Miasta, przesyłam serdeczne pozdrowienia.
Mieszkaniec Wielkich Hajduk

Bydymy Godać o GODCE !

Początek roku to dla chorzowskiego koła nowe wyzwania, takie jak plany związane z wyborami samorządowymi, a także bieżąca działalność. Aktywnie działamy w temacie języka śląskiego i dlatego też zaangażowaliśmy się w pomoc przy projekcie realizowanym przez Uniwersytet Śląski wspólnie z Uniwersytetem Carla von Ossietzky’ego w Oldenburgu w Niemczech.
Projekt pod nazwą „ Niemiecko-polskie ogólnojęzykowe leksykalne paralelizmy w obecnie używanym języku śląskim”. Jak udało nam się dowiedzieć od przeprowadzającej badania Pani doktor Jagny Malejko celem badań jest ustalenie, w jakim stopniu współcześni Ślązacy, ci na co dzień mówiący po śląsku, używają słów pochodzenia niemieckiego. Jak często posługują się śląskim w stosunku do polskiego i innych języków, oraz jakie jest ogólne nastawienie językowe na Śląsku. Projekt ma być realizowany do roku 2019 w tym czasie będą przeprowadzone badania na terenie województwa w tym w naszym mieście. Wyniki badań zostaną opracowane i opublikowane w dużej monografii tworzonej przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu w Oldenburgu.
Materiał do badań ma zostać zgromadzony na podstawie ankiet przeprowadzonych w najbliższym czasie. Koło chorzowskie Ruchu Autonomii Śląska podjęło się organizacji spotkań z zainteresowanymi, wzięciem udziału w badaniach. Planujemy co najmniej dwa razy w miesiącu począwszy od lutego 2018 spotykać się z mieszkańcami naszego miasta i miast ościennych. Temat jest bardzo ciekawy już same nazwiska kierujących projektem robią wrażenie, prowadząca ze strony Uniwersytetu Śląskiego profesor Jolanta Tambor od lat zaangażowana w sprawy języka śląskiego oraz ze strony Uniwersytetu w Oldenburgu prof. Gerd Hentschel wskazują, że warto go wspierać.
Jak mówi pani Jagna Malejko materiał do badań ma zostać zgromadzony na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców regionu nadal porozumiewających się po śląsku. Ankieta o której mowa składać się będzie z dwóch części. Pierwsza ma na celu ustalenie skąd pochodzi respondent, w jakich miejscowościach mieszkał i jak długo, czy jego współmałżonek pochodzi z rodziny śląskiej, z kim rozmawia /rozmawiał po śląsku, itp. Pytania dotyczą także częstotliwości użycia języka polskiego w stosunku do śląskiego, nastawienia ankietowanych do nauczania śląskiego w szkołach, a także do promocji języka regionu w mediach, urzędach i przestrzeni publicznej. Ankietowani określają także swój stopień znajomości języka niemieckiego oraz innych języków, np. angielskiego, rosyjskiego, francuskiego. W drugiej części ankiety respondenci proszeni są o zaznaczenie, jak często używają słów śląskich decydując się na użycie na przykład słowa biglować czy prasować, okulary czy bryle itd. Ankietowany zaznacza częstotliwość użycia: głównie, częściej, jednakowo często, rzadziej, bardzo rzadko, nigdy (ale znam), nigdy ( bo nie znam).
Pierwsze ankiety zostały przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2017, łącznie ma ich zostać przeprowadzonych 2000. Nie ma ograniczenia co do wieku respondentów, z tym że osoby niepełnoletnie musza mieć zgodę rodziców. Ankiety są anonimowe, respondenci podają jedynie rok urodzenia i płeć.
Najciekawszą wiadomość Pani Jagna przekazuje na sam koniec. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają maszketne taśki z logo obu Uniwersytetów lub uniwersalny pendrive do wyboru.

Będziemy na naszej stronie internetowej i na Facebooku na bieżąco informować o terminach spotkań jak tylko zostaną one ustalone. Zachęcamy serdecznie do udziału wszystkich, którym zależy na Ślonski Godce wiele wskazuje na to, że coś zaczyna się dziać wokół naszego języka. Może w końcu po wielu latach godanie po Ślonsku będzie powodem do dumy (TAK JAK BYĆ POWINNO ) a nie jak dotychczas godka sprowadzana była do roli gwary, której kazano nam się wstydzić.
Krzysztof Szulc

RAŚ Chorzów wspiera turniej Win Bud Cup

Chorzowskie koło Ruchu Autonomii Śląska jak co roku wspiera organizację turnieju piłki nożnej Win Bud Cup imienia Gerarda Cieślika , w tym roku przygotowaliśmy dla uczestników takie maszketne treski. Zapraszamy w najbliższą niedzielę do hali MORiS w Chorzowie.

Krzysztof Szulc

Urodzeni w Królewskiej Hucie warci upamiętnienia.

Na dzisiejszej konferencji prasowej chorzowscy i katowiccy radni Ruchu Autonomii Śląska zapowiedzieli podjęcie starań o uhonorowanie czterech związanych z górnośląskimi miastami postaci, które ryzykowały życiem sprzeciwiając się polityce narodowych socjalistów. Są to urodzeni w Królewskiej Hucie ks. August Froehlich, zamęczony w KZ Dachau w 1942, i Friedrich Weißler, adwokat pochodzenia żydowskiego, członek ewangelickiego Kościoła Wyznającego, współautor memoriału z 1936, krytykującego rasistowską ideologię i nazistowskie prześladowania, ofiara KZ Sachsenhausen, oraz katowicki policjant Ernst Brunon Motzko, który uratował dwie żydowskie rodziny, i Eduard Schulte, dyrektor generalny koncernu Giesches Erben, który jako pierwszy poinformował aliantów o planach zagłady Żydów.
Radni wniosą o nadanie, przy najbliższej nadarzającej się okazji, imion wymienionych postaci ulicom Katowic i Chorzowa. Zadeklarowali także gotowość zaprezentowania sylwetek świadków przeciw Hitlerowi uczniom szkół w obu miastach.
Wcześniej członkowie RAŚ angażowali się w upamiętnienie innych ofiar nazizmu – Henryka Sławika i hrabiego Michaela von Matuschki. Na zdjęciach August Froehlich.

Marsz na „Zgoda”

Marsz Pamięci o „Zgodzie”
Publiczne · Wydarzenie · organizator: Ruch Autonomii Śląska.
Jak ktoś bedzie chciał jutro dołączyć do Marszu na wysokości dworca w Hajdukach to będziemy tam około 12:45

Ożywić hajducki dworzec kolejowy.

Nowa inicjatywa chorzowskiego RAŚ wspólnie z lokalnymi środowiskami dotyczy ożywienia dworca w Chorzowie Batorym. Zapraszamy do odwiedzania i udostępniania profilu na Facebooku związanego z tym tematem.

Najwyższy czas ożywić Dworzec w Hjdukach Wielkich ! Na początek połączenia międzyregionalne ! Dlaczegomieszkancy Chorzowa czy Świętochłowic mają jeździć do Katowic czy Zabrza. Czy Batory jest gorszy od Będzina ?

Celem naszej inicjatywy jest przywrócenie postojów pociągów międzyregionalnych na dworcu w Chorzowie Batorym. Połączenia kolejowe realizowane w ramach dotowanej służby publicznej dla sporej rzeszy mieszkańców Chorzowa, Świętochłowic czy Rudy Śląskiej (łącznie 300 000 osób) są niełatwo dostępne z racji konieczności dojazdu do dworców w Katowicach lub Zabrzu.
Stacja Chorzów Batory wraz ze swoim zapleczem i bardzo dobrym skomunikowaniem komunikacją miejską z okolicznymi miastami jest wręcz predestynowana do obsługi połączeń międzyregionalnych. Obecnie przez dworzec w Chorzowie Batorym przejeżdża 20 par pociągów PKP Intercity. Sprawmy, byśmy mogli z nich korzystać, a nie tylko na nie spoglądać!

Chcemy postojów PKP Intercity w Chorzowie Batorym !!!

Śląscy nobliści.

Kalendarz ze Śląskimi Noblistami maszkety niy 🙂 gdyby ktoś chciał i miał miejsce by go odpowiednio wyeksponować może się zgłosić na chorzow@autonomia.pl lub udać się bezpośrednio do naszego biura na Wolności 74 i dostać go gratis. Zapraszamy.

Oświadczenie.

Żaden sąd nie przekreśli istnienia powojennych polskich obozów koncentracyjnych

Oświadczenie Zarządu Ruchu Autonomii Śląska z 6 stycznia 2017 r.

Wyrokiem w historyczną prawdę

Wyrokiem sądu portal Newsweek.pl zobowiązany został do sprostowania rzekomo fałszywych tez, zawartych w tekście pani Pauli Szewczyk, stanowiącym omówienie książki Marka Łuszczyny „Mała zbrodnia”. Za niedopuszczalne uznano stosowanie określenia „polskie obozy koncentracyjne” w odniesieniu do miejsc odosobnienia i kaźni, zorganizowanych i administrowanych przez polskie władze w ostatnich miesiącach II wojny światowej oraz w okresie powojennym. Orzeczenie sądu jest kolejnym wyrazem patologii, toczącej polski wymiar sprawiedliwości.

Sądy przeciw Ślązakom

W grudniu 2013 roku Sąd Najwyższy, uchylając postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu o rejestracji Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, uznał swe prawo do rozstrzygania o tożsamości kilkuset tysięcy obywateli Rzeczypospolitej wbrew ich własnemu przekonaniu. Teraz sędziowie występują w roli ostatecznego autorytetu w dziedzinie historii, dekretując jedną narrację historyczną i wykluczając pozostałe. Jesteśmy świadkami wykorzystywania wymiaru sprawiedliwości w celu ustanowienia dyktatu jednej pamięci i zamknięcia ust tym, którzy reprezentują inny pogląd na najnowsze dzieje Polski. W tym wspólnotom mniejszościowym – Ślązakom, Niemcom, Ukraińcom, Łemkom i wielu innym ofiarom radykalnie nacjonalistycznej polityki, prowadzonej przez władze Polski Ludowej. Zamiast uczciwej debaty i rozliczenia z przeszłością, mamy do czynienia z dekretowaniem przez sąd jej fałszywego obrazu.

W służbie polityki historycznej czy prawa?

Dyspozycyjność sędziów wobec większości i podzielanych przez nią przekonań nie jest mniejszą ułomnością niż uległość wobec ministra sprawiedliwości. Wykorzystywanie swojej pozycji nie w celu obrony praw mniejszości, lecz ich ograniczania w imię dobrego samopoczucia większości, kłóci się z zasadami państwa prawa. Polskie sądy od lat odmawiały osobom deklarującym narodowość śląską możliwości zrzeszania się. Nie wywoływało to sprzeciwu ani niepokoju tych, którzy dziś występują w roli obrońców niezależności wymiaru sprawiedliwości. Obecnie sąd chce zabronić publicznego kultywowania pamięci wspólnot, które w imię budowy jednolitego narodowo państwa i społeczeństwa poddawane były represjom w okresie stalinowskim. Zamyka się przy tym usta także tym Polakom, którzy wykazują dość dojrzałości i wrażliwości, by uczciwie spojrzeć na polskie dzieje.

Śląska pamięć przetrwa

Wyrzekając się swego prawa do opowiadania własnej historii własnymi słowami, wspólnota skazuje się na utratę tożsamości, a zatem na niebyt. Nie zamierzamy podzielić losu społeczności, które w wyniku czystek etnicznych, przymusowej asymilacji i wymuszanej emigracji zniknęły z polskiej przestrzeni. W dniu 27 stycznia kolejnym marszem z Katowic pod obozową bramę w Świętochłowicach-Zgodzie przypomnimy o ofiarach polskich i sowieckich obozów koncentracyjnych na Górnym Śląsku. Naszej pamięci nie przekreśli żaden wyrok sądu.

Za Zarząd Ruchu Autonomii Śląska

[—] Jerzy Gorzelik