Budżet obywatelski

W 2013 roku po raz pierwszy mieszkańcy mogli decydować na jakie cele będzie przeznaczona część środków z budżetu Chorzowa. Miasto oddało do dyspozycji 1mln 600 zł czyli po 400 brutto tysięcy zł na każdą z dzielnic. Projekt składał się z czterech etapów składanie wniosków, weryfikacja wniosków, głosowanie na konkretne propozycje i na końcu przedstawienie projektów, które będą realizowane.

Pomysł bardzo dobry czy jednak nie są to zbyt małe kwoty by można było zrealizować jakieś konkretne przedsięwzięcia ?. Można przyjąć zgodnie z zapowiedziami władz miasta że w roku 2014 w budżecie obywatelskim środków znajdzie się o wiele więcej. Na pewno będziemy się przyglądać tym deklaracjom (Wszystko wskazuje na to że 2014 będzie przełomowym rokiem dla Chorzowa ciekawe dlaczego:).

W tym roku jako RAŚ w Chorzowie złożyliśmy około 40 wniosków czego 2 zostały przyjęte do realizacji w tym jeden został wyróżniony i nagrodzony.

Dla dzielnicy Batory (Hajduki Wielkie), wygrał projekt kilkunastu nowych miejsc parkingowych z tyłu ulicy Jubileuszowej między boiskiem szkolnym a cmentarzem. Ogólny brak miejsc parkingowych  w tym rejonie był główną przyczyną złożenia tej propozycji . Właśnie ten projekt zdobył jedną z nagród ufundowanych przez UM Chorzów. Wylosowana została żona członka zarządu RAŚ Chorzów  Marka Zogornika. Drugi zwycięski projekt dotyczył rewitalizacji parku Hutników członek naszego koła Krzysztof Kowalik argumentował, że to miejsce znane i lubiane przez Chorzowian, które mogło by się stać wizytówką naszego miasta. To chyba krok w dobrym kierunku przez takie inicjatywy buduje się społeczeństwo obywatelskie, które żyje sprawami miasta i chce brać udział w jego rozwoju i kreowaniu jego wizerunku.

Szulc Krzysztof