Urodzeni w Królewskiej Hucie warci upamiętnienia.

Na dzisiejszej konferencji prasowej chorzowscy i katowiccy radni Ruchu Autonomii Śląska zapowiedzieli podjęcie starań o uhonorowanie czterech związanych z górnośląskimi miastami postaci, które ryzykowały życiem sprzeciwiając się polityce narodowych socjalistów. Są to urodzeni w Królewskiej Hucie ks. August Froehlich, zamęczony w KZ Dachau w 1942, i Friedrich Weißler, adwokat pochodzenia żydowskiego, członek ewangelickiego Kościoła Wyznającego, współautor memoriału z 1936, krytykującego rasistowską ideologię i nazistowskie prześladowania, ofiara KZ Sachsenhausen, oraz katowicki policjant Ernst Brunon Motzko, który uratował dwie żydowskie rodziny, i Eduard Schulte, dyrektor generalny koncernu Giesches Erben, który jako pierwszy poinformował aliantów o planach zagłady Żydów.
Radni wniosą o nadanie, przy najbliższej nadarzającej się okazji, imion wymienionych postaci ulicom Katowic i Chorzowa. Zadeklarowali także gotowość zaprezentowania sylwetek świadków przeciw Hitlerowi uczniom szkół w obu miastach.
Wcześniej członkowie RAŚ angażowali się w upamiętnienie innych ofiar nazizmu – Henryka Sławika i hrabiego Michaela von Matuschki. Na zdjęciach August Froehlich.

Marsz na „Zgoda”

Marsz Pamięci o „Zgodzie”
Publiczne · Wydarzenie · organizator: Ruch Autonomii Śląska.
Jak ktoś bedzie chciał jutro dołączyć do Marszu na wysokości dworca w Hajdukach to będziemy tam około 12:45

Ożywić hajducki dworzec kolejowy.

Nowa inicjatywa chorzowskiego RAŚ wspólnie z lokalnymi środowiskami dotyczy ożywienia dworca w Chorzowie Batorym. Zapraszamy do odwiedzania i udostępniania profilu na Facebooku związanego z tym tematem.

Najwyższy czas ożywić Dworzec w Hjdukach Wielkich ! Na początek połączenia międzyregionalne ! Dlaczegomieszkancy Chorzowa czy Świętochłowic mają jeździć do Katowic czy Zabrza. Czy Batory jest gorszy od Będzina ?

Celem naszej inicjatywy jest przywrócenie postojów pociągów międzyregionalnych na dworcu w Chorzowie Batorym. Połączenia kolejowe realizowane w ramach dotowanej służby publicznej dla sporej rzeszy mieszkańców Chorzowa, Świętochłowic czy Rudy Śląskiej (łącznie 300 000 osób) są niełatwo dostępne z racji konieczności dojazdu do dworców w Katowicach lub Zabrzu.
Stacja Chorzów Batory wraz ze swoim zapleczem i bardzo dobrym skomunikowaniem komunikacją miejską z okolicznymi miastami jest wręcz predestynowana do obsługi połączeń międzyregionalnych. Obecnie przez dworzec w Chorzowie Batorym przejeżdża 20 par pociągów PKP Intercity. Sprawmy, byśmy mogli z nich korzystać, a nie tylko na nie spoglądać!

Chcemy postojów PKP Intercity w Chorzowie Batorym !!!

Śląscy nobliści.

Kalendarz ze Śląskimi Noblistami maszkety niy 🙂 gdyby ktoś chciał i miał miejsce by go odpowiednio wyeksponować może się zgłosić na chorzow@autonomia.pl lub udać się bezpośrednio do naszego biura na Wolności 74 i dostać go gratis. Zapraszamy.

Oświadczenie.

Żaden sąd nie przekreśli istnienia powojennych polskich obozów koncentracyjnych

Oświadczenie Zarządu Ruchu Autonomii Śląska z 6 stycznia 2017 r.

Wyrokiem w historyczną prawdę

Wyrokiem sądu portal Newsweek.pl zobowiązany został do sprostowania rzekomo fałszywych tez, zawartych w tekście pani Pauli Szewczyk, stanowiącym omówienie książki Marka Łuszczyny „Mała zbrodnia”. Za niedopuszczalne uznano stosowanie określenia „polskie obozy koncentracyjne” w odniesieniu do miejsc odosobnienia i kaźni, zorganizowanych i administrowanych przez polskie władze w ostatnich miesiącach II wojny światowej oraz w okresie powojennym. Orzeczenie sądu jest kolejnym wyrazem patologii, toczącej polski wymiar sprawiedliwości.

Sądy przeciw Ślązakom

W grudniu 2013 roku Sąd Najwyższy, uchylając postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu o rejestracji Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, uznał swe prawo do rozstrzygania o tożsamości kilkuset tysięcy obywateli Rzeczypospolitej wbrew ich własnemu przekonaniu. Teraz sędziowie występują w roli ostatecznego autorytetu w dziedzinie historii, dekretując jedną narrację historyczną i wykluczając pozostałe. Jesteśmy świadkami wykorzystywania wymiaru sprawiedliwości w celu ustanowienia dyktatu jednej pamięci i zamknięcia ust tym, którzy reprezentują inny pogląd na najnowsze dzieje Polski. W tym wspólnotom mniejszościowym – Ślązakom, Niemcom, Ukraińcom, Łemkom i wielu innym ofiarom radykalnie nacjonalistycznej polityki, prowadzonej przez władze Polski Ludowej. Zamiast uczciwej debaty i rozliczenia z przeszłością, mamy do czynienia z dekretowaniem przez sąd jej fałszywego obrazu.

W służbie polityki historycznej czy prawa?

Dyspozycyjność sędziów wobec większości i podzielanych przez nią przekonań nie jest mniejszą ułomnością niż uległość wobec ministra sprawiedliwości. Wykorzystywanie swojej pozycji nie w celu obrony praw mniejszości, lecz ich ograniczania w imię dobrego samopoczucia większości, kłóci się z zasadami państwa prawa. Polskie sądy od lat odmawiały osobom deklarującym narodowość śląską możliwości zrzeszania się. Nie wywoływało to sprzeciwu ani niepokoju tych, którzy dziś występują w roli obrońców niezależności wymiaru sprawiedliwości. Obecnie sąd chce zabronić publicznego kultywowania pamięci wspólnot, które w imię budowy jednolitego narodowo państwa i społeczeństwa poddawane były represjom w okresie stalinowskim. Zamyka się przy tym usta także tym Polakom, którzy wykazują dość dojrzałości i wrażliwości, by uczciwie spojrzeć na polskie dzieje.

Śląska pamięć przetrwa

Wyrzekając się swego prawa do opowiadania własnej historii własnymi słowami, wspólnota skazuje się na utratę tożsamości, a zatem na niebyt. Nie zamierzamy podzielić losu społeczności, które w wyniku czystek etnicznych, przymusowej asymilacji i wymuszanej emigracji zniknęły z polskiej przestrzeni. W dniu 27 stycznia kolejnym marszem z Katowic pod obozową bramę w Świętochłowicach-Zgodzie przypomnimy o ofiarach polskich i sowieckich obozów koncentracyjnych na Górnym Śląsku. Naszej pamięci nie przekreśli żaden wyrok sądu.

Za Zarząd Ruchu Autonomii Śląska

[—] Jerzy Gorzelik

Powojenne obozy na Górnym Śląsku

Pamięć historyczna w Polsce zdominowana jest przez doświadczenia polskiej większości. Nacjonaliści próbują narzucić swoją wersję historii mniejszym wspólnotom pamięci, Ślązakom, Kaszubom czy Łemkom. Mniejszy nie oznacza jednak mały, a ofiary mniejszych nie są mniej ważne niż ofiary polskiej większości.

2018 !!!

Najlepsze życzenia noworoczne składa chorzowskie koło Ruchu Autonomii Śląska ZDROWIA szczęścia i piyndzy 🙂

Ruch Chorzów na Stadionie Śląskim ?

W związku z zainteresowaniem władz Ruch Chorzów SA pomysłem organizacji na Stadionie Śląskim spotkań 31. i 33. kolejki Nice I Ligi Ruch Chorzów – GKS Katowice i Ruch Chorzów – Zagłębie Sosnowiec, klub radnych Ruchu Autonomii Śląska w Sejmiku Województwa Śląskiego apeluje do Marszałka i Zarządu Województwa Śląskiego o umożliwienie nieodpłatnego udostępnienia chorzowskiego obiektu w celu realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia.
Mecze drużyn, które posiadają kibiców na terenie całego województwa, mogą zgromadzić komplet publiczności, co oznaczać będzie ustanowienie rekordu frekwencji na spotkaniach drugiego szczebla rozgrywek. Stanowić to będzie bezcenną promocję nie tylko Stadionu Śląskiego, ale również naszego regionu jako futbolowego serca Polski. W osiągnięciu wytyczonego celu pomoże ufundowanie przez władze województwa nagród dla stowarzyszeń kibiców w dwóch kategoriach:
1) mobilizacja większej liczby fanów;
2) najlepsza oprawa meczowa.
Poniesione przez województwo nakłady, niższe niż w przypadku organizacji dwóch spotkań reprezentacji młodzieżowych w październiku 2017 roku, zwrócą się z nawiązką w postaci ekwiwalentu reklamowego. Nie zmarnujmy ogromnej szansy na ożywienie chorzowskiego giganta i stworzenie widowiska, które na lata zapamiętane zostanie przez piłkarską Polskę.
Za klub radnych Ruchu Autonomii Śląska w Sejmiku Województwa Śląskiego
Jerzy Gorzelik