112 Urodziny Rzeźni – Alarm dla Rzeźni RAŚ Chorzów

24 listopada w niedzielę Stowarzyszenie Dwie Wieże oraz Ruch Autonomii Śląska koło Chorzów zorganizowało imprezę „112 Urodziny Rzeźni Miejskiej w Chorzowie – ALARM dla Rzeźni”. Zdarzenie miało miejsce na ul. Krakusa 3 w Chorzowie na placu pod Miejską Rzeźnią. Głównymi atrakcjami było symboliczne obrzucenie „mięsem” bałwana oraz koncert zespołu Refresh. Mimo niesprzyjającej aury happening wzbudził bardzo duże zainteresowanie grup wspierających działania organizatorów oraz mediów. Życzylibyśmy sobie takiego zainteresowania losem zabytku przez obecnego właściciela.

rzeznia123

Szulc Krzysztof
Treść listu, który przesłaliśmy do Generalnego Konserwatora Zabytków Piotra Żuchowskiego w sprawie chorzowskiej rzeżni

Szanowny Panie Ministrze!

W ostatnim czasie wydał Pan decyzję skreślającą z rejestru zabytków najważniejszy obiekt przemysłowej części dawnej chorzowskiej rzeźni. Podjął Pan taką decyzję wbrew opinii wydanej przez katowicki oddział Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który jest przecież podległą Panu instytucją.
Mieszkańcy Chorzowa i całego Górnego Śląska mogli się o Pańskich działaniach dowiedzieć jedynie dzięki dociekliwości lokalnych mediów. A przecież jedną z podstawowych przesłanek do wpisania budynków rzeźni do rejestru zabytków był interes społeczny. Dlatego chcemy Pana poinformować, że chorzowska rzeźnia to wspaniały przykład architektury przemysłowej z czasów rozkwitu i świetności miasta. Obiekty powstały dzięki ciężkiej pracy poprzednich pokoleń. Ich los nie jest i nigdy nie będzie obojętny dla współczesnych chorzowian i Ślązaków.
Degradacja rzeźni jest wynikiem zaniedbań obecnych właścicieli, którzy nabywając obiekty wpisane do rejestru zabytków byli w pełni świadomi ciążących na nich obowiązków i odpowiedzialności społecznej. Pańska decyzja wykreślająca z rejestru zabytków halę dawnej chłodni stanowi urzędową akceptację dotychczasowych zaniedbań właścicieli obiektu. W naszym mniemaniu stanowi również zachętę do takich działań dla innych właścicieli zabytków przemysłowych na terenie nie tylko Śląska, ale całej Polski. Musi Pan sobie zdawać sprawę, że powierzona Panu funkcja nie może być traktowana jedynie jako polityczna synekura. Ciąży na Panu ogromna odpowiedzialność za narodowe dziedzictwo, wobec naszych przodków i przyszłych pokoleń.
Jako człowiek związany z Polskim Stronnictwem Ludowym jest Pan z pewnością osobą odważną. Dlatego zapraszamy Pana do odwiedzenia Chorzowa, w celu przekazania lokalnej społeczności informacji, że tak ważny dla historii miasta obiekt nie jest już zabytkiem wpisanym do rejestru, a właściciel obiektu będzie miał prawo wystąpić o jego rozbiórkę. Ufamy, że przedstawi Pan rzeczowe argumenty uzasadniające tę decyzję, o których nie wiemy, gdyż media o nich nie wspominają, uznając Pańskie działania za nieuzasadnione.